NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již dvacet tři let a patří mezi nejstarší neziskové organizace v České republice. Našim posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Od svého založení jsme úspěšně podpořili více než 6 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Poskytujeme nadační příspěvky z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a z individuálních či firemních zdrojů.

Zaměřujeme se především na projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva a demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z našich klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které podporujeme v rámci specifických programů. Také trvale usilujeme o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru a o jeho celkovou profesionalizaci.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena