NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

 

Hana Šilhánová – ředitelka nadace

Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě UK v Praze, řadu let se zabývá neziskovým sektorem v České republice. Podílela se na zpracování několika výzkumných studií týkajících se neziskového sektoru. Stála u zrodu charitativního projektu Pomozte dětem, který NROS již 18 let organizuje v partnerství s Českou televizí. Je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a předsedkyní výkonného výboru Fóra dárců. V NROS pracuje od roku 1993.

 

Jana Vožechová – manažerka fundraisingu

Vystudovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, doktorský studijní program Speciální pedagogika. V průběhu studií vyučovala na základní škole speciální, pracovala jako speciální pedagog a metodik prevence v Pedagogicko-psychologické poradně v Kladně, vedla terapeutickou skupinu lidí se závislostí ve Středisku léčby závislostí v Olomouci, koordinovala projekty dotované EU v rámci Univerzity. V květnu 2012 se stala projektovou manažerkou v Nadaci Sirius. Od ledna 2015 dále naplňuje svoje projektové zkušenosti prací v NROS na pozici programové manažerky Pomozte dětem, od června 2016 je také manažerkou ocenění Neziskovka roku a nadačního fundraisingu.

Zuzana Ježková – PR manažerka

Vystudovala obor český jazyk s literárněvědným zaměřeným na FF OU v Ostravě, již během studií pracovala jako novinářka. V letech 2001–2006 byla zaměstnaná v Senátu PČR, poté se věnovala už jen výhradně publicistické a webeditorské činnosti v oblasti rodinné problematiky a ohrožených dětí. Od června 2012 do ledna 2016 se podílela na webovém projektu Šance Dětem – nejprve na pozici odborné redaktorky, od července 2014 pracovala v Nadaci Sirius jako projektová manažerka. Od února 2016 v NROS zastává pozici koordinátorky v programu Včasná pomoc dětem a od června 2016 také pozici PR manažerky nadace.

Romana Čunková – asistentka nadace

Vystudovala Gymnázium v Děčíně, poté pracovala na pozici administrativní pracovnice  a  vychovatelky v internátním zařízení v Kamenickém Šenově. Po narození handicapovaného syna byla 12 let v domácnosti, kdy se s fungováním a následnou pomocí nadací či ostatních neziskových organizací seznámila tzv. na vlastní kůži. Od dubna 2011 pracuje v NROS na pozici asistentky nadace.

 

FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Alexandra McGehee – programová manažerka

Vystudovala magisterský obor politologie na Fakultě sociálních věd na UK v Praze (2000). Do NROS poprvé nastoupila v únoru 2002 a během svého sedmiletého působení zastávala pozice manažerky pro výběrová řízení grantových programů Phare a Transition Facility a manažerky pro rozvoj a fundrasing. V letech 2009–2012 pracovala na různých manažerských pozicích v českém a mezinárodním neziskovém sektoru, zejména na rozvoji think-tanků. Do NROS se vrátila v říjnu 2012 do oddělení rozvoje programů a fundrasingu, od listopadu 2012 řídí Fond pro NNO z pozice programové manažerky.

Emil Zálepa – finanční manažer

Vystudoval v oborech ekonomie a environmentalistika. V NROS pracuje od roku 2003 zejména v oblasti finančního řízení projektů, interního auditu a řízení rizik. V současné době v NROS působí jako finanční manažer Fondu pro nestátní neziskové organizace.

 

Petra Raušová – programová koordinátorka

Vystudovala magisterský obor Studia občanské společnosti na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Pracovala u mezinárodní telekomunikační společnosti v úseku lidských zdrojů, v rámci osobního rozvoje se profesně specializovala především v oblasti náboru. Získané teoretické znalosti a dovednosti z oblasti řízení neziskové organizace měla možnost již od počátku studia aplikovat v praxi, neboť se během rodičovské dovolené jako dobrovolnice začala aktivně podílet na chodu mateřského centra, kde se kromě vedení výtvarných programů zaměřila na programovou a projektovou činnost.

Jana Trombiková – programová asistentka

Od roku 1997 se pohybuje v oblasti neziskových organizací. V letech 1997 až 2004 pracovala v sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřadu vlády ČR. V NROS je zaměstnaná od října 2004 – v současné době pracuje jako programová manažerka Programu překlenovací pomoci „3P“. V současné době se podílí na realizaci Fondu pro nestátní neziskové organizace.

 

Tereza Venclová – programová koordinátorka

Alžběta Holmanová – programová asistentka

 

POMOZTE DĚTEM

Jana Vožechová – programová manažerka

Vystudovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, doktorský studijní program Speciální pedagogika. V průběhu studií vyučovala na základní škole speciální, pracovala jako speciální pedagog a metodik prevence v Pedagogicko-psychologické poradně v Kladně, vedla terapeutickou skupinu lidí se závislostí ve Středisku léčby závislostí v Olomouci, koordinovala projekty dotované EU v rámci Univerzity. V květnu 2012 se stala projektovou manažerkou v Nadaci Sirius. Od ledna 2015 dále naplňuje svoje projektové zkušenosti prací v NROS na pozici programové manažerky Pomozte dětem, od června 2016 je také manažerkou ocenění Neziskovka roku a nadačního fundraisingu.

Marie Uhlířová – finanční manažerka

Po ukončení studia pracovala jako aranžérka v oblasti výstavnictví, po 10leté mateřské dovolené začala od roku 1997 pracovat v oblasti neziskového sektoru jako asistentka v mezinárodní organizaci Partners for Democratic Change International, poté krátce pracovala jako office manažerka ve společnosti Centrum dohody, s. r. o. V období od srpna 2001 do června 2009 pracovala v organizaci Partners Czech, o. p. s. jako finanční manažerka. Dlouhodobě působí jako dobrovolnice v několika charitativních organizacích. Do NROS nastoupila v červenci 2009 na pozici finanční manažerky, v současné době zde působí jako finanční manažerka programu Pomozte dětem.

Jan Placák – koordinátor pro PR a marketing

Od roku 2006 se aktivně pohybuje v médiích. Začínal jako kameraman, střihač, technik a asistent produkce v PR a produkční společnosti Genius media. Natáčel desítky reportáží pro soukromé televize a internetová media, v posledních dvou letech především pro Českou televizi. Podílel se na natáčení mnoha dokumentů a spotů pro neziskové organizace. V Pomozte dětem zastává pozici koordinátora PR a marketingu.

Hana Plšková – koordinátorka grantování

Vystudovala VŠCHT, obor ochrany životního prostředí. V neziskovém sektoru působí od roku 2012. V NROS byla nejprve koordinátorkou sbírky Pomozte dětem (od června 2012 do října 2013), poté členkou týmu Fondu pro nestátní neziskové organizace pro oblast monitoringu. Od prosince 2015 opět posílila týmové zázemí projektu Pomozte dětem, a to na pozici koordinátorky grantování.

Zlata Kasová – koordinátorka sbírkových a benefičních akcí, fundraiserka

Kateřina Šoltésová – dobrovolnice

 

NEZISKOVKA ROKU

Jana Vožechová – programová manažerka

Vystudovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, doktorský studijní program Speciální pedagogika. V průběhu studií vyučovala na základní škole speciální, pracovala jako speciální pedagog a metodik prevence v Pedagogicko-psychologické poradně v Kladně, vedla terapeutickou skupinu lidí se závislostí ve Středisku léčby závislostí v Olomouci, koordinovala projekty dotované EU v rámci Univerzity. V květnu 2012 se stala projektovou manažerkou v Nadaci Sirius. Od ledna 2015 dále naplňuje svoje projektové zkušenosti prací v NROS na pozici programové manažerky Pomozte dětem, od června 2016 je také manažerkou ocenění Neziskovka roku a nadačního fundraisingu.

Jan Placák – koordinátor ocenění

Od roku 2006 se aktivně pohybuje v médiích. Začínal jako kameraman, střihač, technik a asistent produkce v PR a produkční společnosti Genius media. Natáčel desítky reportáží pro soukromé televize a internetová media, v posledních dvou letech především pro Českou televizi. Podílel se na natáčení mnoha dokumentů a spotů pro neziskové organizace. V Pomozte dětem zastává pozici koordinátora PR a marketingu.

 

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI – 3P

Jana Trombiková – programová manažerka

Od roku 1997 se pohybuje v oblasti neziskových organizací. V letech 1997 až 2004 pracovala v sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřadu vlády ČR. V NROS je zaměstnaná od října 2004 – v současné době pracuje jako programová manažerka Programu překlenovací pomoci „3P“. V současné době se podílí na realizaci Fondu pro nestátní neziskové organizace.

 

VČASNÁ POMOC DĚTEM

Alena Šváchová – manažerka programu

Vystudovala obor Sociální a mediální komunikace. Do NROS nastoupila v září roku 2002 jako dobrovolnice do projektu Pomozte dětem. Během svého dlouholetého působení v NROS zastávala různé pozice v projektu Pomozte dětem (od dobrovolnice přes koordinátorku až po manažerku projektu.) Od podzimu roku 2014 působí jako manažerka pro vzdělávání a manažerka programu Včasná pomoc dětem.

Zuzana Ježková – programová koordinátorka

Vystudovala obor český jazyk s literárněvědným zaměřeným na FF OU v Ostravě, již během studií pracovala jako novinářka. V letech 2001–2006 byla zaměstnaná v Senátu PČR, poté se věnovala už jen výhradně publicistické a webeditorské činnosti v oblasti rodinné problematiky a ohrožených dětí. Od června 2012 do ledna 2016 se podílela na webovém projektu Šance Dětem – nejprve na pozici odborné redaktorky, od července 2014 působila v Nadaci Sirius jako projektová manažerka.

 

VZDĚLÁVÁNÍ NNO, PROVOZ A PERSONALISTIKA

Jana Trombiková – manažerka personalistiky

Od roku 1997 se pohybuje v oblasti neziskových organizací. V letech 1997 až 2004 pracovala v sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřadu vlády ČR. V NROS je zaměstnaná od října 2004 – v současné době pracuje jako programová manažerka Programu překlenovací pomoci „3P“. V současné době se podílí na realizaci Fondu pro nestátní neziskové organizace.

Alena Šváchová – koodinátorka vzdělávání pro NNO

Vystudovala obor Sociální a mediální komunikace. Do NROS nastoupila v září roku 2002 jako dobrovolnice do projektu Pomozte dětem. Během svého dlouholetého působení v NROS zastávala různé pozice v projektu Pomozte dětem (od dobrovolnice, přes koordinátorku až po manažerku projektu.) Od podzimu roku 2014 působí jako manažerka pro vzdělávání a manažerka programu Včasná pomoc dětem.

 

VÁCLAVKA – VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO

Marie Uhlířová – finanční manažerka, koordinátorka Václavky – Vzdělávacího střediska NROS

Po ukončení studia pracovala jako aranžérka v oblasti výstavnictví, po 10leté mateřské dovolené začala od roku 1997 pracovat v oblasti neziskového sektoru jako asistentka v mezinárodní organizaci Partners for Democratic Change International, poté krátce pracovala jako office manažerka ve společnosti Centrum dohody, s. r. o. V období od srpna 2001 do června 2009 pracovala v organizaci Partners Czech, o. p. s., jako finanční manažerka. Do NROS nastoupila v červenci 2009 na pozici finanční manažerky. Dlouhodobě působí jako dobrovolnice v několika charitativních organizacích. V současné době v NROS působí jako finanční manažerka programu Pomozte dětem.

 

FINANČNÍ ODDĚLENÍ

Renata Kaňková – vedoucí finančního oddělení

Vystudovala  Vysokou školu ekonomickou  v Praze. Od roku 2005 pracuje v neziskovém sektoru, zejména v oblasti finančního řízení projektů a zpracování účetnictví. V letech 2011–2015 pracovala v humanitární organizaci Charita Česká republika jako finanční manažer pro humanitární a rozvojové projekty. Do NROS nastoupila v lednu 2016 jako vedoucí finančního oddělení.

Emil Zálepa – finanční manažer

Vystudoval v oborech ekonomie a environmentalistika. V NROS pracuje od roku 2003 zejména v oblasti finančního řízení projektů, interního auditu a řízení rizik. V současné době v NROS působí jako finanční manažer Fondu pro nestátní neziskové organizace.

 

Petr Hořejš – finanční konzultant

Vystudoval Technickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze v oboru Obchod a podnikání s technikou. Během studií pracoval ve společnosti L´Oreal ČR a následně ve Sdružení Linka bezpečí, kde zastával pozici zástupce ředitele a vedoucího ekonomického oddělení. V NROS pracuje od února 2012. V současné době v NROS působí jako finanční konzultant Fondu pro nestátní neziskové organizace.

 

Marcela Hroncová – účetní

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena