NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Pomáháte? Pomůžeme.

Nadace rozvoje občanské společnosti je jednou z největších a nejstarších tuzemských nadací. Od založení NROS v roce 1993 jsme podpořili téměř 5 000 projektů částkou překračující 1,7 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytujeme v rámci grantových programů ze zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a ze zdrojů soukromých či firemních. Podporujeme projekty pro znevýhodněné děti a mládež, rozvíjíme aktivity pro mladé lidi a profesionalizací NNO a vzdělávání.

Podpořte naše aktivity!

Existují různé možnosti, jak podpořit naše aktivity:

•    Můžete finančně podpořit chod naší organizace anebo přispět do některé z našich sbírek.
•    Můžete přispět dobrovolnou prací, odbornou konzultací či materiálně svými výrobky.
•    Můžete se stát partnery některého z našich programů.
•    Můžete nám odkázat dar v závěti.
•    Můžete přispět do nadačního jmění.
•    Můžete využít možnosti daňového odpočtu.

Nadace rozvoje občanské společnosti je také partnerem projektu www.darujspravne.cz Fóra dárců, kde v současné době lze podpořit dvě z naších veřejných sbírek, Pomozte dětem a Konto Matěj.

Pro bližší informace se obraťte na fundraising@nros.cz.

Velice si vážíme vašich příspěvků – právě ony nám umožňují, abychom již 20 let rozvíjeli občanskou společnost a neziskový sektor.
(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena