NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Globální grant

Nadace rozvoje občanské společnosti administrovala v letech 2004–2006 v rámci OP RLZ a JPD 3 Globální grant ve výši 1 % příspěvku EU na každý z příslušných programů (4,22 mil. EUR v rámci OP RLZ a 1,17 mil. EUR v rámci JPD 3).

Globální grant byl zaměřen především na budování nových a doplňování stávajících kapacit spojených s dlouhodobou udržitelností a zkvalitňování služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi (NNO) jako subjekty, které realizují aktivity směřující k podpoře a integraci skupin obyvatelstva ohrožených zhoršováním sociálního postavení a následným sociálním vyloučením. Cílem Globálního grantu bylo vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění příslušníků skupin ohrožených sociálním vyloučením. Cílovými skupinami příjemců pomoci byly nestátní neziskové organizace.

 

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena