NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Konto Matěj

Veřejná sbírka Konto Matěj, kterou Nadace rozvoje občanské společnosti organizovala za účelem zajištění finanční pomoci pro malého Matěje (zahájena byla dne 23. 8. 2010) v souvislosti s náklady na odbornou zdravotní péči a následnou domácí péči o něj, byla v rámci NROS ukončena z důvodu uplynutí doby konání schválené v rozhodnutí MHMP čj. S-MHMP/667365/2010.

Výtěžek veřejné sbírky byl použit na poskytnutí nezbytné finanční pomoci v souvislosti s náklady na odbornou zdravotní péči a následnou domácí péči o dítě, jehož zdravotní stav byl nenadále velmi vážně poškozen, a na nezbytnou odbornou péči, kterou nelze hradit zdravotní pojišťovnou ani ze sociálních dávek.

Jelikož péče o těžce postiženého Matěje, o kterého se starají jeho rodiče doma, nadále pokračuje a pro rodinu tato péče znamená obrovské finanční zatížení, bylo založeno občanské sdružení Pro Matěje, které bude ve veřejné sbírce dále pokračovat. NROS tomuto sdružení bude nadále pomáhat formou konzultací a odborného dohledu. Číslo účtu, kam je možné zasílat finanční pomoc pro Matěje, zůstává stejné.

Další informace o vývoji Matějova zdravotního stavu a svoji eventuální podporu pro malého Matěje směřujte na www.promateje.cz.


(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena