NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Make a Connection

Cílem programu byla podpora společensky prospěšných projektů mladých lidí, zaměřených na pozitivní ovlivňování komunit či pomoc při řešení místních problémů. Program společně zaštítily Nadace rozvoje občanské společnosti a Nokia ve spolupráci s lokálními partnery. Make a Connection byl mezinárodní program, který byl zahájen v roce 2000 a Česká republika je jednou z 22 zemí světa, kde tento program probíhal. Aktuálně je otevřen obdobný program pro mladé lidi Think Big - www.thinkbig.cz.

Více informací o výsledcích programu Make a Connection najdete na webových stránkách www.makeaconnection.cz.

Program byl v České republice ukončen k 31.3.2011.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena