NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Operační program Praha - Adaptabilita

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v roce 2010 uspěla v rámci operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) se svým projektem „Realizace vzdělávacích modulů pro zaměstnance NROS ke zvýšení jejich profesní odbornosti, adaptability a konkurenceschopnosti na pracovním trhu“.

Cílem projektu bylo rozšíření profesní kvalifikace stávajících zaměstnanců NROS, zvýšení kvality a produktivity jejich práce v nadaci a zlepšení jejich budoucího uplatnění a adaptability na měnícím se pracovním trhu.

V rámci projektu byly realizovány 4 vzdělávací moduly (Společné kurzy, Profilující kurzy, Specializační kurzy a odborné stáže v zahraničí). Dále byla uskutečněna evaluace účasti zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách a na jejím základě byl vytvořen metodický plán systému vzdělávání v NROS. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti;

Evropský sociální fond Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/32185

Prioritní osa OPPA: 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Datum zahájení realizace: 1. dubna 2010 Datum ukončení realizace: 31. března 2012

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena