NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Phare

Program PHARE byl připravován Evropskou komisí ve spolupráci s Českou republikou. Jedním z jeho cílů bylo posilování institucí a vnitřních administrativních struktur potřebných pro převzetí legislativy Evropských společenství a pro přípravu na účast v programech EU. Proces programování a příprava projektových výší vycházela z Přístupového partnerství, Národního programu přípravy ČR na členství v EU, Pravidelné hodnotící zprávy a Kodaňských kritérií. Samotná realizace pomoci se řídila prováděcími předpisy a prostředky byly čerpány na základě podepsaných Finančních memorand. NROS implementovala dílčí programy EU PHARE zaměřené na rozvoj občanské společnosti od počátku své existence, to jest od roku 1993. Posledním implementovaným programem je program Phare 2003.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena