NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Think Big

Program Think Big byl ukončen v listopadu 2014. Informace o novém programu budou průběžně zveřejňovány na stránce www.o2thinkbig.cz a na facebooku.

Mladí lidé jsou plní nápadů, energie a přicházejí s řadou překvapivých řešení. Potřebují však získat příležitost, podporu a důvěru, aby mohli své nápady realizovat. A právě proto je tu Think Big.

Celoevropský program skupiny O2 zaměřený na podporu mladých lidí během jejich přechodu do dospělosti podporuje dobrovolnické aktivity pro komunitu. V České republice realizuje projekt Think Big Nadace O2 ve spolupráci s NROS.

Mladí lidé mohou dvakrát ročně žádat o podporu svých projektů ve výši od 10 000 Kč do 70 000 Kč. Neformální skupina musí být složena z mladých lidí ve věku mezi 13 a 26 lety (tento věk musí splňovat v době do uzávěrky žádostí). Musí tvořit minimálně tříčlenný tým. Maximální počet členů týmu není omezen. Alespoň jedna osoba v tomto týmu musí být starší 18 let.

Projekty by měly iniciovat pozitivní změny v blízkém či širším okolí, ve kterém mladí lidé žijí (obnova komunitního života, starých tradic, společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance menšin, populárně naučné nebo ekologické projekty apod.), nebo přinést prospěch a užitek ostatním lidem (např. místní komunitě, dětem z místní školy, studentům univerzity, dětem z dětského domova, lidem s postižením, starým lidem z domova důchodců apod.).

1. výzva programu podpořila 100 projektů, rozděleno bylo 5 356 447 Kč.

2. výzva programu podpořila 134 projektů, rozděleno bylo 7 416 523 Kč.

3. výzva programu podpořila 172 projektů, rozděleno bylo 9 069 520 Kč.

4. výzva programu podpořila 155 projektů, rozděleno bylo 7 794 881 Kč.

5. výzva programu podpořila 159 projektů, rozděleno bude 7 832 994 Kč.

6. výzva programu podpořila 187 projektů, z toho 142 v Levelu 1 a 45 v Levelu 2.
    Rozděleno bylo celkem 3 869 712 Kč, z toho 1 315 212 v Levelu 1 a 2 554 500 v Levelu 2.

7. výzva programu podpořila 45 projektů, rozděleno bylo 2 023 108 Kč.

Všechny důležité informace včetně formuláře pro podání projektu a pravidel programu naleznete na www.o2thinkbig.cz.

Na http://www.o2thinkbig.cz/projekty// najdete také stránky podpořených projektů.

  • Ilustrace
  • Ilustrace
  • Ilustrace
  • Ilustrace
  • Ilustrace

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena