NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Vzdělávání manažerů neziskových organizací v Královéhradeckém kraji

Projekt Vzdělávání manažerů neziskových organizací v KHK, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, realizovaly Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové od března 2011 do srpna 2013. Cílem projektu bylo formou celoročních vzdělávacích kurzů posílit manažerské dovednosti pracovníků neziskového sektoru v Královéhradeckém kraji.

Ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013 se uskutečnily dva pilotní vzdělávací kurzy, které probíhaly ve Vzdělávacím středisku Vila Čerych v České Skalici a které byly pro účastníky obou kurzů bezplatné.

Účastníci kurzu získávali poznatky a dovednosti v rámci vzdělávacích modulů Neziskové organizace ve společnosti, Základy řízení neziskové organizace, Právní otázky, Finanční řízení neziskové organizace, Projektový management, PR neziskové organizace, Vícezdrojové financování neziskové organizace a Marketing a fundraising neziskové organizace.

Vzdělávací kurzy úspěšně absolvovalo celkem 40 zástupců neziskových organizací, kteří obdrželi osvědčení podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Oba pilotní vzdělávací kurzy pomohly realizátorům projektu k upřesnění vzdělávacích potřeb neziskových organizací, k vytipování vzdělávacích modulů, témat, odborných lektorů a časových dotací seminářů. Na základě získaných zkušeností byl NROS ve spolupráci s UHK vytvořen finální vzdělávací kurz pro manažery neziskových organizací, který byl navržen k akreditaci na Ministerstvu práce a sociálních věcí a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Kurz „Manažer neziskové organizace“, který bude sloužit ke zvyšování profesionalizace neziskových organizací, budou NROS a UKH od ledna 2014 nabízet pracovníkům neziskového sektoru v rámci celé České republiky i v rámci jednotlivých regionů.

 

Lucie Kašparová, Oblastní charita Jičín

Po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodla přihlásit na roční kurz pro manažery neziskových organizací a teď, když se blíží k závěru, jsem za to rozhodnutí moc ráda. Po dobu kurzu jsem získávala nové - i když hodně teoreticky zaměřené informace, sdílela zkušenosti z celé řady oborů, nechala se inspirovat a hlavně získala nové kontakty, přátelé a doporučení pro vlastní seberozvoj. Nejzajímavější byla různorodost a přínos každé z organizací, účastníků i lektorů. Nejvíce ocením především praktická témata a možnost konzultovat dotazy z každodenní praxe naší organizace s odborníky na danou oblast. Díky organizátorům, krásnému prostředí Vily Čerych a všem, kteří se na kurzu podíleli.

Marek Sikora, EYE-T.cz, Úpice

Do vzdělávacího kurzu jsem se dostal až jako náhradník, ale jsem tomu rád. Dozvěděl jsem se mnoho užitečných rad a informací, které mohu využít při své činnosti předsedy občanského sdružení. Pro mne osobně byly velmi přínosné např. semináře zaměřené na oblast práva.

Martina Soukupová, Naděje Vysoké Mýto

Kurz naprosto splnil má očekávání ohledně teoretického rámce pro řídícího pracovníka ve veřejně prospěšné organizaci. Velmi si vážím zprostředkovaného setkání se zajímavými osobnostmi z veřejně prospěšného sektoru u nás a možnost osobních konzultací.  Některá konkrétní probraná témata mi přinesla lepší nadhled a nové podněty pro mou práci. Do krásného prostředí Vily Čerých jsem se vždy velmi těšila. Bylo o nás dobře postaráno. Některé praktické informace mi přinesly „konkurenční výhodu“ mezi mými kolegy z ostatních neziskovek.

Iljana Beránková, Centrum rozvoje Česká Skalice

Kurz mi umožnil získat nové vědomosti, z nichž některé jsou použitelné nejen v práci v neziskovém sektoru, ale i v osobním životě. Dozvěděla jsem se o práci a zkušenostech jiných neziskovek a seznámila se s novými zajímavými lidmi, kteří mají podobné zájmy. Děkuju za tuto možnost.

 

vzdelavani manageru_logo

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena