NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Young Entrepreneurs Support Network

Mezinárodní projekt za podpory italské nadace Unidea Foundation realizovaly v Polsku Foundation for the Development of Polish Agriculture (FDPA), na Slovensku Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA) a v České republice Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).

Záměrem projektu bylo vytvořit mezinárodní spolupracující síť nestátních neziskových organizací z partnerských zemí, které se zabývají problémy mladých lidí na venkově, kteří jsou nezaměstnaní a snaží se vstoupit na trh práce nebo jsou začínajícími podnikateli.

Projekt byl zahájen v mezinárodním měřítku v květnu 2007, v České republice byl projekt zahájen v září 2007 pod názvem „Síť podpory mladých nezaměstnaných na trhu práce na venkově“. V první etapě (září 2007 až únor 2008) byla zahájena příprava databáze nestátních neziskových organizací (NNO) zabývajících se problematikou mladých lidí na trhu práce ve venkovských oblastech. Pro jejich zástupce se uskutečnila dvě neformální setkání v NROS ve dnech 18. a 25.10.2007. Těchto setkání se zúčastnilo 12 NNO, které se specializují na pomoc mladým lidem hledajícím práci.

V souladu s projektem byla za Českou republiku zpracována zpráva o situaci mladých nezaměstnaných na venkově. Zpráva byla představena na národním semináři projektu YESN v Hotelu Olšanka v Praze dne 23.11.2007. Zpráva přinesla některá důležitá zjištění o venkově, ke stažení zde - Zpráva „Postavení mladých lidí na trhu práce na venkově – Česká republika“- formát .pdf, velikost souboru 1,5 MB.

Projekt vyvrcholil založením mezinárodní sítě a její činností koncem roku 2008.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena