NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Fond Jarmily Schulzové

Fond Jarmily Schulzové (FJS) je součástí Nadace rozvoje občanské společnosti, navazuje na zaniklý Nadační fond Jarmily Schulzové a je určen pro financování individuálních projektů pomáhajících dětem v náhradní rodinné péči.

Účelem Fondu je podpora vývoje, výchovy a vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči, uplatnění dětí z náhradní rodinné péče v jejich dalším životě, podpora náhradních rodin pečujících o děti se specifickými potřebami a jejich rodičovských kompetencí.

O nadační příspěvek na individuální projekt mohou žádat nestátní neziskové organizace, jejichž cílem je podporovat děti v náhradních rodinách a žádají o konkrétní pomoc, která jev souladu s účelem Fondu. Nadační příspěvek není určen na činnost žádající organizace, ale na individuální pomoc dětem v náhradní rodinné péči.

Žádost a pravidla výzvy ke stažení zde.


(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena