NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) navazuje na svého předchůdce Blokový grant pro NNO, jehož prostřednictvím NROS v letech 2006–2010 přerozdělila ve třech výzvách téměř 9,5 milionu EUR na podporu projektů neziskových organizací.

České neziskové organizace tak budou mít opět příležitost získat v příštích třech letech podporu na své projekty z prostředků FNNO v celkové výši 205 milionů Kč. FNNO je financován z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (2009–2014).

Cílem programu FNNO je posílit občanskou společnost v definovaných prioritních oblastech, podpořit bilaterální spolupráci mezi donorskými státy a Českou republikou, posílit kapacitu NNO, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírnit regionální rozdíly v oblasti působení NNO v rámci České republiky a posílit demokracii, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost.

FNNO administruje společně s NROS Nadace Partnerství.

Potřebné informace jsou dostupné na www.fondnno.cz.

Pro více informací pište na: nros@fondnno.cz.

  • Ilustrace
  • Ilustrace
  • Ilustrace
  • Ilustrace

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena