NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Grantový program na podporu komunit Plzeňského Prazdroje, a. s.

Kozel lidem

Prazdroj lidem

Radegast lidem

 

Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., dlouhodobě podporuje veřejně prospěšné organizace v regionech, ve kterých působí. V roce 2016 podpoří neziskové projekty v celkové výši 4 500 000 Kč ve třech regionech, v okolí pivovarů v Plzni, Nošovicích a Velkých Popovicích.

V letošním roce se společnost zaměří na podporu projektů v oblasti oživování veřejného prostoru Plzně, ochrany přírodního bohatství Beskyd a komunitního rozvoje okolí pivovaru ve Velkých Popovicích. Reflektuje tak na specifické potřeby regionů, v nichž působí.

Cílem programu je též podpořit profesionalizaci neziskových organizací v regionech. Před slavnostním předáním příspěvků vítězům programu bude veřejnost moci podpořit jejich projekty hlasováním a umožnit tak, aby získali dotaci na rozvoj vnitřní kapacity.

Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., realizuje podporu regionů a komunit ve spolupráci s Fórem dárců a Nadací rozvoje občanské společností.

Detaily programu:

Vyhlášení výzvy: 16. května 2016

Uzávěrka přihlášek: 18. července 2016

Celková částka k rozdělení: 4 500 000 Kč

Zasedání grantových komisí: červenec a srpen 2016

Vyhlášení výsledků programu: září 2016

Slavnostní vyhlášení výsledků programu: září 2016

Zahájení a konec realizace projektů: 1. října 2016 – 30. září 2017 (12 měsíců)

Hlasování o nejlepší z podpořených projektů proběhne na podzim 2016. Neziskové organizace, jejichž projekty zvítězí, získají dotaci na profesionalizaci ve výši až 50.000 Kč.

Oprávnění žadatelé: O příspěvek z grantového programu může požádat nestátní nezisková organizace registrovaná v ČR. Přípustné jsou následující právní formy NNO:

 • spolek,
 • obecně prospěšná společnost,
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb,
 • ústav,
 • příspěvkové organizace.

 

Prazdroj lidem: PROJEKTY REALIZOVANÉ VE MĚSTĚ PLZEŇ

Minimální výše podpory: 50 000 Kč

Maximální výše podpory: 350 000 Kč

Celková částka k rozdělení: 2 500 000 Kč

Cíle podpory: oživování veřejného prostoru, komunitní a vzdělávací veřejně prospěšné aktivity ve vztahu k oživování veřejného prostoru.

Příklady podporovaných projektů:

 • Pořádání kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích a komunitních akcí za účelem oživení veřejného prostoru
 • Revitalizace veřejné zeleně, zahrad, zákoutí
 • Návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek včetně obsahů pro pejsky a pejskaře
 • Zvýšení bezpečnostních prvků silničního provozu a zkvalitnění veřejných bezbariérových přístupů
 • Komunitní zahradnictví, úklidové akce, okrašlovací aktivity
 • Obnova tradic, oživení zapomenutých míst a míst pamětí
 • Aktivity na podporu cyklistiky a pěší chůze
 • Uzpůsobení prvků veřejného prostoru životním cyklům

 

Radegast lidem: PROJEKTY REALIZOVANÉ V OKOLÍ PIVOVARU V NOŠOVICÍCH

(na území bývalých okresů Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná, Ostrava město, Nový Jičín)

Minimální výše podpory: 30 000 Kč

Maximální výše podpory: 150 000 Kč

Celková částka k rozdělení: 1 700 000 Kč

Cíle podpory: péče o přírodní bohatství a turistický rozvoj Beskydska.

Příklady podporovaných projektů:

 • Aktivity na podporu udržitelného turistického ruchu i na eliminaci negativních dopadů masového turistického ruchu
 • Péče o vodní zdroje
 • Pořádání kulturních, uměleckých, sportovních, vzdělávacích a komunitních akcí na podporu péče o krajinu a přírodního bohatství, ochrany flóry a fauny, prevence znečištění a ochrany místního dědictví a tradic
 • Rekonstrukce a revitalizace drobných architektonických prvků, místních specifik a míst pamětí
 • Organizace soutěží a popularizačních aktivit ve vztahu k přírodnímu bohatství Beskydska
 • Návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek
 • Aktivity na podporu rozvoje podníkání v regionu

 

Kozel lidem: PROJEKTY REALIZOVANÉ V OKOLÍ PIVOVARU VE VELKÝCH POPOVICÍCH

(na území obcí s rozšířenou působností Černošice, Říčany a Benešov a jejich spádových oblastí)

Minimální výše podpory: 10 000 Kč

Maximální výše podpory: 50 000 Kč

Celková částka k rozdělení: 300 000 Kč

Cíle podpory: komunitní rozvoj a podpora místních tradic.

Příklady podporovaných projektů:

 • Pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích) za účelem posílení sousedských vztahů, budování důvěry, oživení veřejného prostoru, ochrany přírody, ochrany a rozvoje místních tradic a dědictví
 • Pořádání dobročinných a fundraisingových setkání
 • Podpora komunitního a mezigeneračního učení a předávání znalostí
 • Rozvoj volnočasových aktivit pro různé věkové a zájmové skupiny ve vztahu k regionu a jeho specifikům
 • Aktivity za účelem posílení cestovního ruchu s důrazem na místní specifika

 

PODMÍNKY A PRAVIDLA PODPORY:

Každá organizace je oprávněná podat jednu žádost v rámci každé z výzev.

Příspěvek z grantového programu může představovat jediný zdroj financování projektu, spolufinancování projektu z jiných zdrojů je možné, ale není povinné.

Příspěvky nejsou zásadně poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na deficitní financování nebo úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.

Grantové žádostí je možné podávat na www.grantys.cz.

Stáhněte si Manuál pro žadatele – Jak vyplnit grantovou žádost

 

V případě dotazů kontaktujte:

 

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena