NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Neziskovka roku

Projekt reaguje na rostoucí zájem veřejnosti i dárců o činnost neziskových organizací. Ocenění svou podstatou cílí na vytvoření komplexního přehledu o fungování a kvalitách organizací působících v neziskovém sektoru a zároveň přibližuje silné příběhy z tohoto prostředí široké veřejnosti. Oceněny budou organizace, které vykazují kvalitní management, spolehlivé řízení a odpovědnou činnost v rámci svého působení.

Cílem ocenění je:

 • Veřejně zviditelnit kvalitu práce v oblasti NNO
 • Ocenit organizace postavené na kvalitním managementu, spolehlivém řízení a odpovědné činnosti v rámci svého působení v celé ČR
 • Zavést zcela nový pohled na nestátní neziskové organizace posílením jejich statusu v očích odborníků i široké veřejnosti
 • Podpořit NNO v jejich profesionalitě a nabídnout jim konkrétní srovnání s ostatními
 • Podpořit mezisektorové vzdělávání a motivaci NNO ke zlepšování
 • Oceněny budou organizace, které vykazují kvalitní management, spolehlivé řízení a odpovědnou činnost v rámci svého působení.

 

Podrobnosti na www.neziskovkaroku.cz.

 • Ilustrace
 • Ilustrace
 • Ilustrace
 • Ilustrace
 • Ilustrace

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena