NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Partneři projektu

"Společnost KPMG Česká republika se rozhodla podpořit ocenění Neziskovka roku, protože se v rámci svých společensky odpovědných projektů soustavně snaží svou odborností napomoci profesionalizaci neziskového sektoru. Sdílením svého know-how – školeními, odbornými konzultacemi nebo například pro-bono službami – pomáháme neziskovým organizacím zefektivnit fungování administrativy. Tak vzniká větší prostor pro jejich společensky prospěšnou činnost. Ocenění pro nejlépe vedenou neziskovku má stejný cíl: ocenit efektivní fungování a sdílením příkladů dobré praxe nabídnout inspiraci i ostatním. Správným nastavením fungování organizace se může dopad její činnosti násobit. To chceme určitě podpořit."

Ivana Ježková CSR koordinátorka
KPMG Česká republika, s. r. o.

Putt PD je společnost s dvacetiletými zkušenostmi svého týmu na poli médií, reklamy a marketingu. Na základě kontaktů ve světě sportu a showbyznysu vstoupila v roce 2004 také do sportu gentlemanů – golfu. Pořádá golfové turnaje Celebrity Golf Cup, Bank of the Green, Insurer of the Green, Pomozte dětem s Českým teplem a KPMG Invitational.

Ve spolupráci s Divadlem Archa vzniká program slavnostního předání ocenění Neziskovka roku 2016, které proběhne 28. listopadu. Divadlo Archa je otevřeno všem druhům scénických umění. Dramaturgie divadla nedbá na hranice mezi žánry stejně tak jako na hranice geografické, kulturní a politické. Program je tvořen vlastními uměleckými projekty a představeními umělců a souborů, které Divadlo Archa vyhledává doma i v zahraničí a zve k vystoupení na své scéně. Každoročně vzniká v Divadle Archa několik původních projektů, které reflektují aktuální společenská témata.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena