NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

18. ročník sbírky Pomozte dětem

Pro realizátory podpořených projektů z 18. ročníku sbírky

Komunikace s NROS

Veškerou komunikaci týkající se projektu zasílejte na e-mailovou adresu projektyPD@nros.cz. Do předmětu e-mailu vždy napište číslo Smlouvy o realizaci = číslo projektu: 817xx.

Pro telefonické konzultace jsou Vám k dispozici zaměstnanci NROS na těchto linkách:

  • konzultace obsahových náležitostí projektu na tel. 227 217 231 (Hana Plšková, programová koordinátorka).
  • konzultace k vyúčtování projektu: 227 217 216 (Marie Uhlířová, finanční manažerka).


Prezentace projektu

Pro správnou prezentaci projektu dodržujte Pokyny k publikaci projektu.


Změny v projektu

Změny v projektu je možné nahlásit kdykoliv v průběhu realizace projektu, nejpozději však v závěrečné zprávě o realizaci projektu. Změny velkého rozsahu je nutné NROS nahlásit 30 dní před uskutečněním změny. O změnách týkajících se obsahu projektu informujte NROS elektronicky na projektyPD@nros.cz.


Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva slouží ke konečné kontrole realizace projektu. Úspěšným zhodnocením projektu je projekt uzavřen a v případě ročních a tematických projektů je následně příjemcům zaslána závěrečná platba. Závěrečná zpráva se skládá z formuláře závěrečné zprávy, tabulky Vyúčtování projektových nákladů, Soupisky projektových nákladů a dalších požadovaných příloh – viz formulář Závěrečné zprávy, přílohy.

Všechny dokumenty jsou ke stažení na www.pomoztedetem.cz.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena