NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Veřejné výběrové řízení

K veřejné sbírce nerozlučně patří veřejné výběrové řízení, jehož prostřednictvím jsou získané prostředky rozděleny mezi projekty nestátních neziskových organizací, které pomáhají ohroženým dětem v regionech.

Veřejné výběrové řízení pro výběr projektů k podpoře z 19. ročníku sbírky bude vyhlášeno ve čtvrtek 1. září 2016.

  • Roční projekty bude možné podat do 30. září 2016 do 16 hodin.

  • Uzávěrka podání individuálních projektových žádostí v roce 2016/2017:

– První individuální projekty bylo možné podávat do 15. června 2016 do 16 hodin.

– Druhý termín podání žádostí: 14. října 2016 do 16 hodin.

– Třetí termín podání žádostí: 15. února 2017 do 16 hodin.


Dokumenty pro žadatele naleznete
ke stažení na stránkách www.pomoztedetem.cz .

Projektové žádosti přijímáme na adrese NROS, Na Václavce 1135/9, 150 00  Praha 5; elektronické verze žádostí zašlete na hodnoceniPD@nros.cz.

Dlouhodobě vychází veřejné výběrové řízení sbírky Pomozte dětem z následujících principů:

(Podrobné podmínky a pravidla veřejného výběrového řízení jsou k dispozici na stránkách www.pomoztedetem.cz vždy v době jeho vyhlášení.)

  • Pomoc dětem realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních, ročních a v 13. ročníku i tematických projektů, na jejichž realizaci jsou příspěvky ze sbírky určeny. Přípustné jsou následující tři právní formy NNO: občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb.
  • Projektová žádost musí být vyplněna na tomu určeném formuláři žádosti, který stanový NROS.
  • Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení podat jen jednu žádost.
  • Příspěvky NEJSOU zásadně poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.

Veřejné výběrové řízení probíhá dle předem stanoveného harmonogramu, který naleznete na stánkách projektu Pomozte dětem.

Další informace naleznete na webových stránkách www.pomoztedetem.cz.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena