NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Program překlenovací pomoci 3P

Nadace rozvoje občanské společnosti pokračuje devátým rokem v realizaci Programu 3P, v rámci kterého poskytuje překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů.

Program 3P bude v rámci devátého ročníku své existence pokračovat za následujících podmínek:

  • Překlenovací pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů, které byly podpořeny z veřejných zdrojů, bude i nadále poskytována formou návratných nadačních příspěvků (dále jen NNP).
  • NNP budou poskytovány bezúročně na základě výběrového řízení.
  • Organizace, která získá NNP, se bude podílet na úhradě nákladů NROS spojených s administrací NNP. Jejich výše se odvíjí od výše poskytnutého NNP a jeho doby splatnosti s tím, že celková částka nákladů je fixně stanovena ve výši 5 % z poskytnutého NNP p.a.
  • NNP bude poskytován ve výši od 250 tisíc do 1 milionu Kč na dobu od 4 do 12 měsíců.
  • Ručení za NNP probíhá formou avalované blankosměnky, a to do výše max. 50 %.

Podmínky Programu 3P a kompletní dokumenty pro žadatele o NNP jsou ke stažení ZDE.

 

  • Ilustrace
  • Ilustrace
  • Ilustrace
  • Ilustrace
  • Ilustrace

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena