NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Co je to Program 3P?

V rámci Programu překlenovací pomoci 3P pomáhá NROS už osmým rokem neziskovým organizacím předfinancovat projekty podpořené z veřejných zdrojů formou návratných nadačních příspěvků.

Kdo může žádat o návratný nadační příspěvek?

Způsobilými žadateli jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církve, nadace, nadační fondy, ústavy, příspěvkové organizace a sociální družstva – působící především v oblastech občanská společnost a neziskový sektor, programy pro děti a mládež, sociální služby, vzdělávání, lidská práva a multikulturní společnost, ochrana životního prostředí a sociální podnikání.

Jaké jsou podmínky Programu 3P?

U žádající organizace bude hodnoceno naplnění následujících podmínek: víceletá existence, úspěšná administrace alespoň jednoho projektu podpořeného z fondů EU, výnosy za poslední rok ve výši minimálně 2,5 miliónu Kč, bezdlužnost, zaměstnávání min. 3 zaměstnanců, vedení podvojného účetnictví a vytváření příjmů z vlastní činnosti.

O kolik lze žádat a na jak dlouho?

Návratné nadační příspěvky poskytuje NROS ve výši od 250.000 Kč do 1.000.000 Kč na dobu od 4 do 12 měsíců.

Jaké je ručení za návratný nadační příspěvek?

Za návratný nadační příspěvek ručí fyzická osoba (statutární orgán či zaměstnanec organizace) avalovanou blankosměnkou do výše maximálně 30%.

Kolik organizace zaplatí za poskytnutí návratného nadačního příspěvku?

Organizace se podílí na úhradě nákladů NROS spojených s administrací návratného nadačního příspěvku, jejichž výše se odvíjí od sumy poskytnutého návratného nadačního příspěvku a jeho doby splatnosti s tím, že celková částka nepřesáhne 5 % z propůjčených finančních prostředků.

Kdy poslat žádost o návratný nadační příspěvek?

Žádosti o návratné nadační příspěvky se přijímají v rámci jednotlivých výběrových kol, které NROS vyhlašuje na svých webových stránkách. V roce 2016 je uzávěrka příjmu žádostí plánována ve dnech:

  • 6. 2. 2017
  • 3. 5. 2017
  • 25. 9. 2017
  • 6. 11. 2017

Kam poslat žádost o návratný nadační příspěvek?

Nadace rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5.

Kde lze získat více informací?

Dokumenty programu jsou ke stažení ZDE. O konzultaci lze požádat na e-mailu: jana.trombikova@nros.cz, telefon: 227 217 214.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena