NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Včasná pomoc dětem

Včasná pomoc dětem je nový grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations. Cílem projektu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle.

Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče.

Podmínky programu a text výzvy naleznete zde.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena