NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Červenec 2016 Podpořené organizace v obou prioritních oblastech nám zaslaly aktuální informace o stavu svých projektů. V dodaných materiálech nechyběly příběhy pomoci podpořených dětí.

 Květen, červen 2016 V rámci monitorovacích návštěv jsme se vydali do organizací podpořených v prioritní oblasti Raná péče. Příjemná setkání se v průběhu května a června uskutečnila v Kladně (Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA), v Ostravě (Středisko rané péče SPRP), ve dvou neziskovkách v Brně (organizace DOTYK II a Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM) a taktéž ve dvou organizacích v Olomouci (Středisko rané péče SPRP a Centrum pro dětský sluch Tamtam). Všechny organizace v rámci svých projektů prokázaly skvělou práci v oblasti podpory rané péče u dětí a jejich rodin.

22. 3. 2016 V NROS proběhl další kulatý stůl v prioritní oblasti Raná péče. Tématem kulatého stolu bylo Představení příkladů dobré praxe v oblasti interdisciplinární spolupráce a výměna zkušeností zúčastněných. S příspěvky vystoupili PhDr. Jitka Barlová, Ph.D., ze SPRP Praha, Mgr. Josef Svoboda z brněnské organizace Dotyk II a Bc. Pavla Fialová z Dětského centrakomplexní péče Demosthenes. Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům za tvůrčí setkání.

17. 2. 2016 Proběhl u nás v NROS kulatý stůl, kde se setkali zástupci podpořených organizací v priroritní oblasti Krizová pomoc, krizová centra s odborníky. Mgr. Josef Smrž, soc. pracovník a kurátor pro děti a mládež z OSPOD Praha 13, nabídl ve své prezentaci podnětné srovnání krizové pomoci dětem z pohledu OSPOD a z pohledu neziskových organizací. JUDr. Hana Frištenská, tajemnice Rady vlády pro NNO, představila plány státní politiky vůči NNO na léta 2015–2020. Děkujeme všem za účast.

11. 2. 2016 V pražském Era světě prezentovali zástupci dánské firemní nadace The VELUX Foundations svůj mezinárodní sociální program, jehož cílem je zlepšit životní podmínky a příležitosti pro děti a mládež v ohrožení ve střední a východní Evropě a Grónsku. Předmětem informačního setkání, kterého se účastnili zástupci českých neziskových organizací z dané oblasti, byly nejnovější informace o strategickém směřování programu, jeho prioritách a způsobu podávání žádostí o granty.

Prezentace Petera Bengtsena je ke stažení zde. Podrobnější informace v článku.

17. 8. 2015 Organizace nám v průběhu léta zasílaly monitorovací dotazníky, abychom věděli, jak se jim projekty daří realizovat. Také nás zajímali příběhy těch, kterým pomáhají. Pokud byste chtěli vědět víc, příběhy naleznete pod jenotlivými projekty zde.

 

 

26. 5. 2015 jsme pokřtili hudební a charitativní spoty k programu Včasná pomoc dětem. Hudební spot k písni Nešeptej, přišel představit autor textu Ivan Hlas a hlavní postava spotu Martina Preíssová. Píseň i spot vznikly pro prioritní oblast krizová pomoc a krizová centra a můžete se na něj podívat zde. Spot pro oblast služeb rané péče zastoupila Maruška Doležalová, která spotu propůjčila svůj hlas. Spot podporující ranou péči s Lukášem Pavláskem je ke zhlédnutí zde.

Děkujeme za sdílení spotů, které vznikly proto, aby pomáhaly šířit povědomí o těchto dvou sociálních službách.

Minulý týden zpěvačka Anna K nahrávala s dětských sborem píseň pro náš program Včasná pomoc dětem. Text k písní napsal Ivan Hlas, hudbu složil Tomáš Vartecký. Nyní připravujeme klip, který bude ukazovat různé krizové situace, do kterých se děti mohou dostávat.

Všem za jejich pomoc moc děkujeme!Kulatý stůl s odborníkyDne 20. 2. 2015 se v NROS konal kulatý stůl s odborníky. Přišli zástupci MPSV, akademické obce i zástupci odborníků z praxe.V závěru účastníci setkání zformulovali doporučení toho, co by mohla NROS v rámci realizace projektu ještě věnovat. Více zde.Podpořené projektyOd 1. 1. 2015 realizují organizace, které byly podřené v rámci veřejného výběrového řízení v programu Včasná pomoc dětem, svoje projekty. Projekty budou realizovány do 31. 12. 2016 a jsou zaměřeny na podporu dětí ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče. V prioritní oblasti Krizová pomoc, krizová centra bylo podpořeno 10 projektů celkovou částkou 254 362 EUR. V prioritní oblasti Služby rané péče bylo podpořeno 11 projektů celkovou částkou 265 638 EUR. Přehled podpořených projektů, jejich anotace a informace o podpořených organizacích naleznete zde.

Hodnoticí komiseHodnoticí komise programu Včasná pomoc dětem úspěšně proběhly v sídle Nadace rozvoje občanské společnosti. Více o komisích naleznete zde.

 

 Seminář pro žadatele

Ve středu 15. 10. 2014 se ve vzdělávacím středisku Nadace rozvoje občanské společnosti konalo setkání spojené se seminářem pro žadatele. Zúčastnili se ho zástupci více jak 20 organizací, které chtějí předkládat projekty do programu Včasná pomoc dětem. Více o setkání naleznete zde.

Dne 7.11.2014 byl ukončen příjem žádostí ucházejících se o podporu z programu Včasná pomoc dětem. Do uzávěrky bylo předloženo 42 žádostí17 pro prioritu Krizová pomoc, krizová centra a 25 pro prioritu Služby rané péče. V těchto dnech probíhá formální kontrola předložených žádostí. Žádosti budou 14.11. odeslány k odbornému hodnocení externím hodnotitelů dle prioritních oblastí. Dne 2.12. proběhne v sídle NROS zasedání hodnoticí komise pro prioritní oblast Krizová pomoc, krizová centra. Dne 3.12.proběhne v sídle NROS zasedání hodnoticí komise pro prioritní oblast Služby rané péče. Konečné schválení vybraných projektů z obou prioritních oblastí se uskuteční na zasedání Správní rady NROS dne 10.12. O výsledcích vás budeme neprodleně informovat.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena