NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Podpořené projekty

Den 10. 12. 2014 bylo ukončeno veřejné výběrové řízení na finanční prostředky z programu Včasná pomoc dětem. Informace o podpořených projektech naleznete v tabulce níže.

Prioritní oblast č. 1
Krizová pomoc, krizová centra

Prioritní oblast č. 2.
Služby rané péče

Název projektu: Krizová pomoc Linky Bezpečí

Organizace: Sdružení Linka bezpečí

Název projektu: Raná péče je spolupráce

Organizace: Středisko rané péče SPRP Ostrava

Název projektu: Pomoc hned - okamžitá krizová pomoc

Organizace: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s.

Název projektu: Rozvoj moderních metod včasné intervence u dětí s poruchami autistického spektra

Organizace: Národní ústav pro autismus, z.ú.

Název projektu: PLUS pro děti

Organizace: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Název projektu: Raná péče pro více jihočeských rodin

Organizace: I MY, o.p.s.

Název projektu: Zvýšení kapacity a dostupnosti služeb Dětského krizového centra

Organizace: NOMIA, z.ú.

Název projektu: Rozšíření služeb podpory rodin s dětmi trpícími diagnózou poruch autistického spektra

Organizace: Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s.

Název projektu: Rozšíření nabídky služeb pro děti Krizového centra

Organizace: Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s.

Název projektu: Rozšíření stávající kapacity rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam rodinám některých regionů ČR

Organizace: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Název projektu: Expertní skupina pro ohrožené děti z Domu tří přání

Organizace: Dům tří přání

Název projektu: Abychom si rozuměli

Organizace: DOTYK II, o.p.s.

Název projektu: Krizová pomoc dětem v terénu

Organizace: SPONDEA, o.p.s.

Název projektu: Včasná pomoc dětem se zrakovým a kombinovaným postižením

Organizace: Raná péče EDA, o.p.s.

Název projektu: Krizové centrum dětem

Organizace: Portus Prachatice, o.p.s

Název projektu: Můžeme dát víc

Organizace: Společnost pro ranou péči, o.s.

Název projektu: Pomoc dětem - svědkům domácího násilí

Organizace: Magdalenium o.s.

Název projektu: Pomáháme vidět

Organizace: Středisko rané péče SPRP České Budějovice

Název projektu: Arkáda pro děti - rozšíření služeb

Organizace: Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.

Název projektu: Jedeme dál!

Organizace: Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

Název projektu: Rozvoj rané péče na Kladensku

Organizace: Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Podrobné informace o jednotlivých projektech budeme postupně doplňovat.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena