Požádejte o nadační půjčku v Programu 3P


NROS vyhlašuje 3. výběrové kolo IX. ročníku Programu 3P. Tento ojedinělý program pomáhá neziskovým organizacím formou nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů.

Hledáme vedoucího finančního oddělení a provozu


Přihlášky do výběrového řízení lze zasílat do konce června.

Přihlaste se do Rekvalifikačního vzdělávacího kurzu Management


Nadace rozvoje občanské společnosti za finanční podpory Sociálního bankovnictví České spořitelny, a.s., pořádá formou 120hodinového vzdělávacího kurzu Rekvalifikační vzdělávací program MANAGEMENT. Probíhat bude od 21. 8. do 18. 12. 2017 v sídle NROS v Praze 5 za sníženou cenu 5 000 korun.

Výzva THE VELUX FOUNDATIONS zaměřená na vzdělávací a pracovní příležitosti pro mladé


Dánská nadace vyzývá organizace občanské společnosti, místní aktivisty a veřejné orgány, aby předložili návrhy projektů, které mohou sloužit jako příklady zlepšení možností vzdělávání a zaměstnávání mladých lidí v Polsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku.

Seminář ve Vile Čerych a udělení Ceny Ladislava Čerycha za rok 2016


V pátek 26. května 2017 proběhl ve Vile Čerych v České Skalici každoroční seminář o občanské společnosti a také slavnostní předání Ceny Ladislava Čerycha, která se uděluje dárci za významný přínos Vile Čerych.

Hledáme stážisty/dobrovolníky


Nabízíme možnost praxe v naší nadaci.

Fond Jarmily Schulzové nabízí nadační příspěvek pro děti v náhradní rodinné péči


Do 15. června 2017 lze požádat o podporu v rámci Fondu Jarmily Schulzové. Nadační příspěvek je určen dětem v náhradní rodinné péči, žádat o něj lze prostřednictvím neziskové organizace.

Fond pro nestátní neziskové organizace bilancuje závěrečnou konferencí


Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace ve středu 14. června ve Venuši ve Švehlovce v Praze 3.

Závěrečná konference Fondu pro NNO ve fotografiích


V duchu neformálního setkání se nesla závěrečná konference Fondu pro nestátní neziskové organizace, která proběhla ve středu 14. června v Praze. Cílem bylo představit mimořádnost podpory, kterou EHP a Norské fondy vnáší do prostoru českých neziskovek.

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ OTVÍRÁ VÝZVU PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE V PROGRAMU PRAZDROJ LIDEM


Od 1. května 2017 mohou neziskové organizace v rámci grantového programu PRAZDROJ LIDEM žádat o podporu svým projektů zaměřených na komunitní a vzdělávací veřejně prospěšné aktivity.