Včasná pomoc dětem


Včasná pomoc dětem je grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků The VELUX Foundations. Cílem projektu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle.

Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice, ve dvou prioritních oblastech:

  • Krizová pomoc, krizová centra
  • Služby rané péče

Dvouletý grantový program byl realizován v letech 2015–2016.

V závěru roku 2016 jsme na základě další grantové žádosti získali znovu podporu od The VELUX Foundations. V pondělí 3. dubna 2017 jsme zveřejnili výzvu určenou neziskovým organizacím v oblasti služeb rané píče a krizové pomoci, nyní probíhá výběrové řízení a v červnu budeme znát podpořené organizace.

Veškeré podrobnosti k programovému období 2017–2019 najdete zde.

Stáhněte si přehledné on-line publikace o programu: najdete v nich odborné příspěvky, informace o realizaci programu a příklady dobré praxe: