Pozvánka na prezentaci dánské Nadace VELUX

5. 6. 2018

Společně s NADACÍ VELUX (THE VELUX FOUNDATIONS) vás zveme na informační setkání ke grantovým příležitostem na poli odborného vzdělávání a odborné praxe.

Během setkání bude NADACE VELUX poskytovat informace o své nové grantové strategii zaměřené na odborné vzdělávání a odbornou praxi. Součástí setkání bude i diskuse, během které budete mít možnost pokládat dotazy týkající se podávání žádostí o podporu.
NADACE VELUX poskytuje granty primárně na projekty škol, organizací občanského sektoru, místních inovátorů a veřejných institucí. Podporuje projekty, které mohou být příkladem zlepšení kvality odborného vzdělávání a odborné praxe mladých lidí.

Oblasti podpory:
• modelové projekty, jež mají z hlediska zlepšení systému odborného vzdělávání zvláštní význam a jež se týkají mimo jiné učení na pracovišti, uznávání již získaného vzdělání, tzv. měkkých dovedností a odborné přípravy nejvyšší úrovně;
• projekty mobility pro studenty, učitele, vedoucí pracovníky a další osoby, jež mají podstatný vliv na obsah a strukturu vzdělávacích programů a na jejich další směřování. Mobilitu je nutné zlepšit prostřednictvím partnerské spolupráce a stipendií, výměnných pobytů a sdílení nových metod a materiálů;
• projekty rozvíjející počáteční vzdělávání a přípravu na povolání na odborných učilištích (i-VET) jako sociálně orientované iniciativy zaměřené na ohrožené mladé lidi, jimž může vzdělávací podpora přizpůsobená jejich potřebám ulehčit start do života.

Program:
– Uvítání a představení NADACE VELUX
– Představení Evropského odborného vzdělávacího programu s ohledem na oblast Česka, Slovenska, Maďarska a Polska
– Diskuze
Program bude probíhat v anglickém jazyce se simultánním tlumočením do češtiny.

Datum: 2. 7. 2018 (13:00 – 15:30)
Místo: Willenbergův sál, Novotného lávka 5, Praha 1

Svou účast potvrďte e-mailem na adresu infovpd@nros.cz nejpozději do 22. 6.
Účast je zdarma. Účastnit se mohou maximálně 2 osoby za 1 organizaci.

 

  THE VELUX FOUNDATION – Guidelines for applicants

  THE VELUX FOUNDATIONS – Intro to vocational education programme

×

  • Konfigurační cookies
Nastavení cookies