online kurz DPH v neziskové organizaci

Daň z přidané hodnoty v neziskové organizaci a jak na to

Termín: 10. 11. 2020

Seminář ukáže řešení specifických problémů daně z přidané hodnoty pro neziskové organizace. Účastníci budou seznámeni s tím, kdy se nezisková organizace stane plátcem a jaké další povinnosti má neplátce (osoba identifikovaná k dani). Dále budou vysvětleny možnosti osvobození od daně a uplatnění nároku na odpočet. Pozornost bude věnována také oblastem jako jsou dotace, prodeje přes veřejné sbírky nebo významu hlavního vs. vedlejšího plnění. Jedná se o seminář z cyklu tří vzdělávacích seminářů realizovaných společností 22HLAV s.r.o., díky níž nabízíme vzdělávací semináře pro neziskové organizace za velmi výhodné ceny. Není nutné absolvovat všechny tři semináře.

OBSAH KURZU:

  • Osoby a jejich postavení
  • Jaké povinnosti má neplátce a kdy má povinnost odvést daň
  • Předmět daně – co je předmětem daně a jaké jsou podmínky (vymezení plnění, místo plnění)
  • Osvobození od daně – možnosti osvobození specifické pro neziskové organizace, jejich praktické využití a rizika
  • Nárok na odpočet – uplatnění nároku na odpočet v plné, poměrné či krácené výši a ukázka práce s koeficienty
  • Korekční mechanismy v rámci nároku na odpočet

 

CÍLE KURZU: Seznámit účastníky s pravidly daně z přidané hodnoty uplatňované v neziskových organizacích.

NA KOHO JE KURZ ZAMĚŘEN: Kurz je určen finančním manažerů, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům nestátních neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně asociací, svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, školské právnické osoby a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI SEMINÁŘE:

Kurz proběhne 10. 11. 2020

Místo konání: ONLINE – informace k přihlášení vám zašleme emailem

Časová dotace kurzu: 9.00–14.00

Cena je 800 Kč pro účastníky z neziskových organizací nebo 1000 Kč pro ostatní.

Obecné informace ke kurzům.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace