Řízení organizační změny podle J. Kottera

Seminář seznámí účastníky s osmifázovým procesem řízení změny, který sestavil teoretik managementu John Kotter.

Termín: 31. 5. 2019

KURZ ZRUŠEN

Změna je život, říká se. Změna přináší organizacím příležitosti, ale i ohrožení. Schopnost řídit organizační změnu patří aktuálně ke klíčovým manažerským kompetencím a to jak v korporátní, tak v neziskové sféře. Tento seminář pro neziskové organizace seznámí účastníky s osmifázovým procesem řízení změny, který na základě provedeného výzkumu sestavil teoretik managementu John Kotter. Účastníci dostanou na semináři příležitost detailně naplánovat konkrétní organizační změnu a připravit se tak co nejlépe pro její implementační fázi. Výzkumy opakovaně ukazují, že kvalitní příprava organizační změny zvyšuje pravděpodobnost jejího úspěšného zavedení.

OBSAH KURZU:

  • změna a vztah člověka k ní
  • typologie reakcí člověka na změnu
  • osm důvodů neúspěchu organizačních změn
  • Kotterův osmi fázový model řízení změny
  • analýza silového pole
  • tvorba plánu změny
  • analýza rizik
  • řízení komunikace v přípravné a implementační fázi
  • získávání podpory pro realizaci změny

CÍLE KURZU:

  • Seznámit účastníky s Kotterovým osmifázovým procesem řízení změny.
  • Podporovaným způsobem umožnit každému účastníkovi vytvořit plán změny, provést analýzu silového pole a vytvořit analýzu rizik, včetně návrhu jejich řízení.
  • Umožnit účastníkům získat zpětnou vazbu na plánovanou změnu.

NA KOHO JE KURZ ZAMĚŘEN: vrcholoví manažeři, vedoucí služeb, programů a projektů, členové správních a dozorčích rad podílející se na exekutivě a to v organizacích všech velikostí.

Na místě bude možné zakoupit knihu Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace za zvýhodněnou cenu.

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI SEMINÁŘE:

Kurz proběhne 31. 5. 2019

Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5) – středisko nemá bezbariérový přístup

Časová dotace kurzu: 9.30–16.30

Cena je 1 690 Kč pro účastníky z neziskových organizací nebo 2 000 Kč pro ostatní.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Po skončení kurzu, pokud bude k dispozici,  Vám bude zaslána prezentace lektora. Také Vám zašleme zpětnou vazbu a prosíme o její vyplnění. Díky ní můžeme naše kurzy zlepšovat a přinášet Vám nejlepší vzdělávání.

Níže uvedený formulář je pro jednu osobu, nepřihlašujte tedy najednou více osob – každý účastník ať vyplní formulář za sebe.

Po odeslání formuláře obdržíte e-mail s platebními informacemi a variabilním symbolem. Po uhrazení Vám bude vystavena a zaslána faktura. Prosíme o dodržení postupu, celý systém je automatizovaný.

Storno podmínky:

Účastnický poplatek za Vámi zrušenou účast na semináři vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena e-mailem na adresu jan.placak@nros.cz nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře.

V případě, že nebude naplněna kapacita kurzu, budete o zrušení kurzu informováni e-mailem.

V případě dotazů kontaktujte Jana Placáka na jan.placak@nros.cz, tel. č. 227 217 215.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace