ÚČETNÍ, DAŇOVÉ A JINÉ EKONOMICKO-PRÁVNÍ POVINNOSTI NNO

Seznamte se s účetními, daňovými a ekonomicko-právními povinnostmi

Termín: 23. 2. 2022

Kurz pro neziskové organizace se zabývá činností organizace z pohledu ekonomiky. Řeší jaké jsou povinnosti dané platnými právními předpisy ve vazbě na činnosti, které nestátní nezisková organizace vykonává. V kurzu se probírá, co je hlavní a co vedlejší činnost, co znamenají pojmy hospodářská, vedlejší, doplňková, ekonomická činnost. Jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace (účetní závěrka, výroční zpráva, zveřejňování). Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace. Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní a jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví, dani z příjmů i v návazných oblastech fungování neziskové organizace v roce 2022.

OBSAH KURZU:

Shrnutí základní legislativy a změn s dopadem na ekonomiku a finanční řízení neziskových organizací

Praktická aplikace některých obecně – ekonomických předpisů u neziskových organizací – rejstříky, evidence tržeb,…

Hlavní a vedlejší činnost, veřejná prospěšnost, podnikání

Účetnictví nestátních neziskových organizací

  • významné účetní povinnosti neziskových organizací u nestátních organizací dle zákona o účetnictví
  • vybrané účetní metody nestátních neziskových organizací – dlouhodobý majetek, účtování bezúplatných příjmů – dary, dotace, veřejná sbírka, dědictví,…., přeceňování na reálnou hodnotu, opravy účtování minulých let
  • účetní závěrka – výkazy, příloha v účetní závěrce

Daň z příjmů právnických osob

  • veřejně prospěšný poplatník
  • daňové režimy používané veřejně prospěšnými poplatníky
  • předmět daně – co je a co není předmětem daně, pro koho a za jakých podmínek
  • osvobození – jaké příjmy lze osvobodit a kdo a za jakých podmínek může osvobození uplatnit
  • snížení základu daně a podmínka využití získané daňové úspory
  • zdanění přijatých darů

Ostatní daně – silniční, DPH, daň z nemovitostí,… – vybrané poznámky

Aktuální změny v účetních a daňových předpisech relevantní pro nestátní neziskové organizace

CÍLE KURZU: Seznámit účastníky se základními účetními, daňovými a ekonomicko-právními povinnostmi nestátních neziskových organizací

NA KOHO JE KURZ ZAMĚŘEN:

Kurz je vhodný pro finanční manažery, ekonomy, účetní a další ekonomické pracovníky nestátních neziskových organizací, je vhodný i pro účetní firmy a samostatné účetní pracující pro neziskovou sféru, daňové poradce, auditory. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky včetně asociací, svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI SEMINÁŘE:

Akce v rámci Vzdělávacího programu NROS a AVPO ČR

Kurz proběhne 23. 2. 2022

Místo konání: Kurz proběhne ve Vzdělávacím středisku Václavka. Na Václavce 1135/9, Praha 5. Středisko není bezbariérové.

Časová dotace kurzu: 9.30 – 16.30 hodin

Cena kurzu:

běžný účastník – 2500 Kč bez DPH

neziskové organizace – 2300 Kč bez DPH

členové AVPO ČR – 1840 Kč bez DPH

Obecné informace ke kurzům.

Přihlášení na kurz

Uděluji tímto Nadaci rozvoje občanské společnosti svůj výslovný souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů. Více info ZDE.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace