GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE

Společnost Plzeňský Prazdroj realizuje podporu regionů a komunit v regionech, ve kterých působí, ve spolupráci s naší nadací. Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí pivovarů Plzeňského Prazdroje, a. s., v Plzni (výzva Prazdroj lidem), v Nošovicích (výzva Radegast lidem) a ve Velkých Popovicích (výzva Kozel lidem). Od roku  2017 se společnost zaměřila na podporu projektů v oblasti oživování veřejného prostoru Plzně, ochrany přírodního bohatství Beskyd a komunitního rozvoje okolí pivovaru ve Velkých Popovicích. Reflektuje tak specifické potřeby regionů, v nichž působí. Grantový program Plzeňského Prazdroje spravuje jako odborný garant Nadace rozvoje občanské společnosti od roku 2016.

Věděli jsme, kdy zastavit a zůstat v klidu doma, ale víme také, že už je třeba dát vše zase do pohybu. Nastartovat znovu naši zemi je naší aktuální společnou výzvou. Plzeňský Prazdroj je  součástí iniciativy Nastartujme Česko a aktivně podporuje obnovu společenského života i české ekonomiky.

Naše pivovary jsou odedávna součástí regionů, v nichž působí naše pivovary i každodenního života. Víme, že klíčovou roli v návratu k běžnému životu mají komunity, místní spolky a iniciativy zaměřené na prospěšné věci aktivity ve svém nejbližším okolí. Jejich role je výraznější v těchto dnech, kdy končí opatření v souvislosti s covid-19. Chceme proto podpořit organizace, které mají zajímavé nápady, jak znovu rozběhnout komunitní život a jak zapojit lidi do sousedských aktivit, díky kterým se jim bude v jejich regionu lépe žít.

Termín je pro všechny výzvy stejný: 17. 6. 2020 – 31. 7. 2020

Plzeňský Prazdroj informuje o Programu na svých webových stránkách.

Projektové žádosti spolu s rozpočtem  a přílohami se podávají pouze elektronicky prostřednictvím Grantovacícho systému NROS.   Přihlášení do jednotlivých výzev (proklik pod každým názvem výzvy):

Dokumenty, jež je nutné znát při podávání žádosti naleznete na těchto odkazech: 

 2.  výzva Kozel lidem

  Výzva Radegast lidem

  Výzva Prazdroj lidem

  příloha č. 1 Rozšiřující informace o projektu

  příloha č. 2 Rozpočet projektu

  Vzor online žádosti

  Pravidla grantového programu Plzeňského Prazdroje

  Příručka  grantového programu Plzeňského Prazdroje

 

Dokumenty k monitorovacím a závěrečným zprávám:

  Čestné prohlášení

  Formulář monitorovací zprávy

  Formulář závěrečné zprávy

  Instrukce k podání závěrečné zprávy

  Loga k programu

 

Kontaktní osoba: Lenka Klopcová

Telefon: 725 336 156

E-mail: ppkomunity@nros.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace