Fond pro nestátní neziskové organizace bilancuje závěrečnou konferencí

8. 6. 2017

Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace ve středu 14. června ve Venuši ve Švehlovce v Praze 3. Celý den se ponese v duchu neformálního setkání, jehož cílem je představit mimořádnost podpory, kterou EHP a Norské fondy vnáší do prostoru českých neziskovek. 

Během konference, která začne úvodním slovem zástupců obou pořádajících organizací, se účastníci seznámí nejen s celkovými výsledky programu, ale především s různorodými projektovými výstupy v podobě krátkých dokumentárních filmů či divadelního představení. Přítomní se také budou moci zapojit do panelové diskuse na téma občanské participace. Pozvání na konferenci s potěšením přijala velvyslankyně Norského království v České republice, paní Siri Ellen Sletner. Moderace celého dne se ujme herec a moderátor Petr Vacek.

Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti, říká: „Fond pro nestátní neziskové organizace se stal jedním z významných nástrojů pro financování aktivit neziskovek v českém prostředí. Nejen že přispěl k řešení aktuálních problémů ve společnosti, ale zároveň podporoval budování kapacity neziskových organizací a tím bezesporu přispěl k jejich profesionalizaci a posilování jejich vlivu. Vzniklo tak mnoho projektů, které by bez podpory Fondu nebyly realizovány.“

Ve dvou výzvách bylo v programovém období 2014 až 2016 podpořeno 231 neziskových projektů. Do českých neziskových organizací z Fondu pro NNO putovalo v uvedeném období více než 253 mil. Kč.

Představení Fondu pro NNO

Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) byl součástí Finančního mechanismu EHP a Norské fondy 2009–2014, prostřednictvím kterého se donorské země – Norsko, Lichtenštejnsko a Island – podílí na snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. Kladl si za cíl posílit občanskou společnost v definovaných prioritních oblastech, podpořit bilaterální spolupráci mezi donorskými státy a Českou republikou, posílit kapacitu NNO, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírnit regionální rozdíly v oblasti působení NNO v rámci České republiky a posílit demokracii, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost.

Fond sloužil k finanční podpoře nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem.
Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství byly na sklonku roku 2012 v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vybrány v otevřeném výběrovém řízení k výkonu role Zprostředkovatele Fondu pro nestátní neziskové organizace.

Další informace na www.fondnno.cz.

 Tisková zpráva z 7. června 2017 ke stažení

 

Logo Fondu pro NNO

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace