Kurzy pro pracovníky z oblasti Krizové pomoci

12. 6. 2018

Pro pracovníky z oblasti Krizové pomoci připravila Včasná pomoc dětem dva kurzy, na které se můžete přihlásit.

Právní rámec

Dvoudenní kurz účastníkům poskytne ucelený přehled nejdůležitější právní úpravy rodinného práva se zaměřením na ochranu nezletilých dětí v rozvodových konfliktech (jednotlivě pak práva a povinnosti nezletilých dětí a rodičů, zájem dítěte, rozvod manželství a související výchova a výživa nezletilých dětí po rozvodu manželství, styk nezletilých dětí s rodiči, cochemská praxe, vypořádání společného jmění manželů). Dále bude kurz věnován tématům, jako je sociálně právní ochrana dětí a domácí násilí. V kurzu bude rovněž zmíněna problematika trestné činnostiv případech, kdy jejím pachatelem nebo obětí je dítě. V průběhu školení budou uváděny reálné případy z právní praxe a související soudní judikatura.

Lektor: Mgr. Petra Andršová, advokát se samostatnou advokátní praxí v Hradci Králové specializující se zejména na rodinné právo. Mgr. Petra Andršová je rovněž členem Unie rodinných advokátů.
Termín: 28. 8. – 29. 8. 2018

 

Náročné životní situace

Cílem dvoudenního bloku je seznámit frekventanty s významnými situacemi, které mohou v životě dětí představovat nadměrnou zátěž a vyžadovat odbornou intervenci. Budou probrány nejčastější zdroje zátěže pro děti v prostředí rodiny, školy, vrstevnických vztahů, ale i kyberprostoru. Důraz bude kladen na rozpoznání potřeb dětí v různých náročných situacích a volbu vhodných způsobů k naplnění těchto potřeb. Účastníci kurzu budou seznámeni s rizikovými aspekty jednotlivých situací, s prožitky dětí v takových situacích. Během kurzu budou posíleny jejich teoretické znalosti i praktické kompetence pro přímou práci s dítětem. Očekávanou součástí vzdělávacího bloku bude aktivní účast frekventantů zacílená na posílení jejich odborných dovedností, ale i vlastní prožitkovou zkušenost.

Lektorka: Mgr. Petra Hackerová, psycholožka a terapeutka Dětské krizové centrum
Termín: 17. 9. – 18. 9. 2018

Více info a přihlášení naleznete na stránkách Včasné pomoci dětem.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace