Požádejte o grant z programu Včasná pomoc dětem

3. 4. 2017

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s The VELUX Foundations vyhlašuje výzvu k podávání projektových žádostí do programu Včasná pomoc dětem.

Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice, ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc a Služby rané péče.

Cílem programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině k naplnění tohoto cíle.

Záměr programu Včasná pomoc dětem

 • Rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí.
 • Posílit kapacitu poskytovatelů služeb v prioritních oblastech.
 • Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR.

Priorita Krizová pomoc

Děti a mládež do 18 let věku ohrožené týráním, zneužíváním nebo jinou akutní nepříznivou situací, která vyžaduje krizovou pomoc prostřednictvím kvalifikovaného odborného centra.

Celkový cíl priority

 • Zvýšit počet dětí, ke kterým se odborná pomoc dostane.
 • Zajistit nebo rozšířit kapacity ambulantních (detašovaná pracoviště) a pobytových služeb krizových center a zabezpečit zvyšování kvality poskytované služby.
 • Zvýšit počet krizových center a dostupnost specializovaných pracovišť, která mezi sebou spolupracují a dokážou zabezpečit dostatečné pokrytí služby v rámci České republiky.
 • Zvýšit počet kvalifikovaných odborníků v existujících krizových centrech, jako jsou psychologové, sociální pracovníci, psychoterapeuti a další potřebné odborné profese.
 • Nastavit kvalitní a fungující systém spolupráce mezi zainteresovanými institucemi.
 • Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR.
 • Využít inovativní formy pro informování dětí a rodičů o možnosti využití služeb krizových center.

Priorita Služby rané péče

Dítě raného věku (0–7 let) se zdravotním postižením, pečující osoby, členové rodin těchto dětí, pracovníci služeb rané péče, osoby prvního kontaktu s rodiči po diagnostikování zdravotního ohrožení či postižení dítěte

Celkový cíl priority

 • Zvýšit počet dětí/rodin, které využívají služby rané péče.
 • Zajistit nebo rozšířit kapacity poskytovatelů a zabezpečit zvyšování kvality poskytované služby.
 • Podpořit nebo rozšířit síť služby tam, kde je nejvíce potenciálních a neuspokojených zájemců o službu (kterým z kapacitních důvodů nemohou vyhovět stávající poskytovatelé nebo v místech, kde neexistují) – předpokládáme, že to budou služby pro rodiny dětí se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením.
 • Zvýšit u existujících poskytovatelů počet kvalifikovaných odborníků, jako jsou speciální pedagogové, sociální pracovníci, psychologové, terapeuti a další potřebné odborné profese.
 • Podpořit programy zaměřené na spolupráci s institucemi prvního kontaktu a péče o ohrožené děti – odbor sociálních služeb, porodnice, pediatři, kojenecké ústavy, ústavy sociální péče, střediska pro náhradní rodinnou péči.
 • Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR.
 • Využít inovativní formy pro informování rodičů a veřejnosti o možnosti využití služeb poskytovatelů rané péče.

V rámci programu Včasná pomoc dětem budou žadatelé do výběrového řízení předkládat k posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí nadačního příspěvku. Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun ve vybraných oblastech. Do výběrového řízení mohou žadatelé předložit projektové žádosti na realizaci dvouletých projektů.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí:  12. května 2017 do 16 hodin

Maximální výše grantu:  700 000 Kč

Délka realizace projektu:  24 měsíců

Zahájení realizace projektu:  1. 7. 2017

Konec realizace projektu:  30. 6. 2019

Podepsání smlouvy s úspěšnými žadateli:  konec června 2017

Obecné podmínky a pravidla výzvy:

 • Žadatelem je nestátní nezisková organizace (NNO) poskytující služby v oblasti Krizová pomoc nebo Služby rané péče. Přípustné jsou následující právní formy NNO: spolek, zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve, ústav.
 • Projekt může podat organizace, která je zapsána v registru poskytovatelů sociální služby Krizová pomoc nebo Telefonická krizová pomoc či v registru poskytovatelů sociální služby Raná péče.
 • Projektová žádost musí být vyplněna na určeném formuláři žádosti, který stanoví NROS.
 • Každá NNO může do výběrového řízení podat jen jednu žádost.
 • Projekt může být zaměřen jen na jednu prioritní oblast.

Veřejné výběrové řízení

Veřejné výběrové řízení probíhá dle předem stanoveného harmonogramu, hodnocení projektových žádostí je realizováno ve třech stupních:

 • 1. kolo – administrativní zpracovávání žádostí a kontrola formálních náležitostí.
 • 2. kolo – věcné hodnocení žádostí dle daných kritérií v hodnoticích komisích a návrh žádostí k podpoře.
 • 3. kolo – rozhodující jednání Správní rady NROS, definitivní výběr žádostí k podpoře.
 Prezentace ze semináře pro žadatele (19. 4. 2017)

Potřebné dokumenty k sepsání úspěšné projektové žádosti

 Formulář žádosti
 Příručka pro žadatele 
 Výzva programu Včasná pomoc dětem

 

Nastavení cookies souborů

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

×
Nezbytné cookies

Nezbytné cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Ovlivňuje funkce
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnout
Zapnout

Analytické cookies

 • Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.

Ovlivňuje funkce
 • Google analytics
Nastavení cookies