Výzva THE VELUX FOUNDATIONS zaměřená na vzdělávací a pracovní příležitosti pro mladé

24. 5. 2017

Organizace THE VELUX FOUNDATIONS se snaží zlepšit podmínky i vyhlídky pro evropskou mládež. V posledních deseti letech poskytla granty v celkové výši přesahující 150 milionů EUR na řadu projektů ve střední a východní Evropě. Nyní vyzývá organizace občanské společnosti, místní aktivisty a veřejné orgány, aby předložili návrhy projektů, které mohou sloužit jako příklady zlepšení možností vzdělávání a zaměstnávání mladých lidí v Polsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku.

Výzva k předkládání návrhů:
Zlepšení vzdělávacích a pracovních příležitostí pro mladé lidi

Téma: Zaměstnání a odborné vzdělávání mládeže.

Oblast: Polsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko.

Cílová skupina: Mladí lidé ve věku od 15 do 25 let bez ukončeného středního vzdělání.

Výzva směřuje k předložení návrhů zaměřených na:

1. Rozvoj systému odborného vzdělávání a přípravy (OVP) prostřednictvím učení na pracovišti, zlepšení kontaktu mezi školami a podniky, kariérového poradenství pro mládež, vzdělávání učitelů, zřizování modelů institucí iVET a podobně.

2. Integraci nezaměstnané mládeže bez formálního vzdělání na trhu práce prostřednictvím odborného vzdělávání, stipendijních programů, sociálního podnikání a dalších.
Podporujeme inovativní a experimentální přístupy, jakož i přístupy, které se již osvědčily v jiných oblastech. Návrhy musí mít potenciál pro pozitivní systémovou změnu. Projekty navrhující standardní modely, které jsou obvykle financovány ze strukturálních fondů EU nebo jiných externích zdrojů, nebudou přijaty.

Všechny náklady relevantní k danému projektu jsou považovány za způsobilé (s výjimkou DPH). Způsobilé jsou rovněž náklady spojené s investicemi do infrastruktury navrženými v rámci projektů. Uchazeči, jako jsou veřejné orgány (školy, obce, ministerstva atd.), musí spolufinancovat 50 % způsobilých nákladů. Od organizací občanské společnosti se spolufinancování způsobilých nákladů nevyžaduje.

Granty budou udělovány ve výši 300 000 až 1 000 000 EUR.

Uchazeči musí své návrhy odeslat prostřednictvím webových stránek THE VELUX FOUNDATIONS  nejpozději do 15. června 2017.

Výsledky výzvy budou oznámeny do prosince roku 2017.

Máte nějaké otázky? Odpovědi naleznete na webových stránkách www.veluxfoundations.dk/en.

Přímý odkaz na program zaměřený na střední a východní Evropu: http://veluxfoundations.dk/en/social-projects/social-projects-abroad

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace