Občanská společnost Rychnovsko


ŠKODA AUTO a.s. ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašuje grantovou výzvu Občanská společnost Rychnovsko. Grantový program je zacílen na podporu komunitního života v regionu Rychnovsko prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které budou rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů. Chceme podpořit výstavbu, rekonstrukci a vybavenost komunitních a zájmových prostor pro občany regionu a přispět tak k rozvoji zejm. vzdělání, kultury péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb a sportovního vyžití.

Výsledky veřejného výběrového řízení:

Organizace, které byly v rámci grantového programu vybrány k podpoře, najdete zde. Organizace, které nebyly vybrány k podpoře, se mohou obracet na pana Jakuba Jedlinského ze ŠKODA AUTO. Email: Jakub.Jedlinsky@skoda-auto.cz

Otevření výzvy: 2. listopadu 2020
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. ledna 2021
Minimální výše nadačního příspěvku: 150 000 Kč

Maximální výše nadačního příspěvku: 500 000 Kč
Uznatelné náklady od: 2. listopadu 2020
Nejzazší čerpání nadačního příspěvku: 31. prosince. 2021

Místo realizace: okres Rychnov nad Kněžnou. Sídlo organizace nemusí být totožné s místem realizace.

Projektové žádosti spolu s rozpočtem se podávají pouze elektronicky prostřednictvím Grantového systému NROS. Formulář výzvy najdete ZDE.

Veškeré podrobnosti k výzvě a podmínky pro podání žádosti naleznete v těchto odkazech:

Pravidla Grantové výzvy

Formulář žádosti – VZOR

Příloha I Rozšiřující informace

Příloha II Specifikace využití NP/Rozpočet

Příručka pro grantovou výzvu

 

Kontaktní osoba: Alena Šváchová

E-mail: alena.svachova@nros.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace