Program 3P


Tento jedinečný program pomáhá už devátým rokem neziskovým organizacím formou nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů. V uplynulých osmi letech poskytla NROS neziskovým organizacím na projekty, které by jinak nemohly být realizovány, téměř 56,5 milionů korun.

Žádosti jsou přijímány na předepsaném formuláři dle programových podmínek IX. roční výzvy Programu 3P v českém jazyce.

Všechny dokumenty je nutné dodat v písemné a také v elektronické podobě (naskenované ve formátu pdf) na adresu:

Nadace rozvoje občanské společnosti
Na Václavce 1135/9
150 00 Praha 5

Aktuální dokumenty pro žadatele jsou  ke stažení  ZDE.

 Vše, co potřebujete vědět o Programu 3P v roce 2017

Dotazy je možné zasílat elektronicky na adresu: jana.trombikova@nros.cz.


Jak to vidí…

  • Jana Smiggels Kavková, ředitelka společnosti Fórum 50 %

„Příspěvek od Nadace rozvoje občanské společnosti nám pomohl překlenout období před závěrečnou splátkou velkého projektu. Komerční bankovní úvěr je pro neziskové organizace neúnosný, proto pro nás možnost využití Programu 3P bylo velmi užitečné.“

  • Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS., ředitel PROGRESSIVE o.p.s.

„Jako ředitel neziskové organizace si velmi dobře uvědomuji, jak obtížné je zajistit financování aktivit organizace. Nejde pouze o to získat dostatečný finanční obnos na pokrytí všech potřebných nákladů na realizaci našich služeb; což bývá obtížné, problém je rovněž nepravidelnost příjmů v průběhu dotačního cyklu. Naše organizace je financována z převážné části z veřejných zdrojů na základě jednoletých dotací/grantů. Každý rok na podzim podáváme žádosti o dotace na rok následující. Pokud je našim žádostem vyhověno a ze strany dané instituce je rozhodnuto o přidělení dotace (informace o tomto rozhodnutí často přichází až začátkem roku), reálně jsou první finanční prostředky vyplaceny až koncem úvodního čtvrtletí roku. Jedná se navíc často pouze o část zdrojů celého rozpočtu organizace. Vzhledem k existujícímu systému financování je tak organizace v prvních 2–3 měsících roku bez finančních prostředků. Tato skutečnost na mě, jako ředitele organizace, klade palčivou otázku, jak zabezpečit vyplacení mezd pro 20 zaměstnanců a jak pokrýt nezbytné provozní náklady.

V této souvislosti je pro mě existence Programu 3P, který realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti, neocenitelnou a jedinečnou pomocí. Díky návratnému nadačnímu příspěvku můžeme překlenout toto náročné období před vyplacením prostředků. Této možnosti jsme využili už opakovaně a představuje pro nás bez zveličování otázku bytí a nebytí. V počátku existence naší organizace jsme byli schopni finančně překlenout toto období z vlastních zdrojů. Jak ale organizace rostla a profesionalizovala se, zvětšovaly se i nezbytné měsíční náklady, bez kterých nemohla fungovat. Banky nás hodnotily jako „neúvěrovatelné“ – bez majetku, bez dostatečných zisků. Dokázal jsem se domluvit s částí dodavatelů na posečkání s platbou za dodaný materiál/služby, existuje ale stále skupina, která jednoduše nepočká. Protože si silně uvědomuji, že naším největším kapitálem jsou lidské zdroje, nedokáži rovněž akceptovat situaci, kdy by organizace nevyplatila mzdu svým pracovníkům. Díky Programu 3P k tomu opět nemuselo dojít a já jsem za to moc vděčný.“

  • Bc. Ivana Hrubá, ředitelka organizace EDDA, z. ú.

„Rádi bychom si připomněli, jak nám pomohla Nadace rozvoje občanské společnosti svojí bezúročnou půjčkou z Programu 3P udržet provoz jesliček v poslední fázi provozu projektu Montessori Chrudim, před vyplacením závěrečné platby z OP LZZ.

Tímto bychom chtěli ještě jednou z celého srdce poděkovat NROSce za to, že takový program realizuje a nezištně pomáhá neziskovým organizacím s naplněním jejich poslání a také dodržením dotačních podmínek.“

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace