Firemní fondy


Grantová výzva Gambrinus Kopeme za fotbal

V prosinci 2018 bude v rámci Grantového programu GAMBRINUS KOPEME ZA FOTBAL rozdělena částka 2 000 000 Kč​​​​​. Zapsané spolky, které splňují podmínky výzvy, mohou žádat o nadační příspěvek.

Pravidla grantové výzvy ke stažení

Firemní fond Plzeňského Prazdroje

Společnost Plzeňský Prazdroj realizuje podporu regionů a komunit v regionech, ve kterých působí, ve spolupráci s naší nadací. V roce 2017 se společnost zaměřila na podporu projektů v oblasti oživování veřejného prostoru Plzně, ochrany přírodního bohatství Beskyd a komunitního rozvoje okolí pivovaru ve Velkých Popovicích. Reflektuje tak specifické potřeby regionů, v nichž působí.

Podrobnosti ke stažení

Nadační Fond společnosti Tesco

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s naší nadací realizuje grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“, zaměřený na podporu projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací v 90 vybraných oblastech České republiky. Široká oblast podpory zahrnuje sociální a humanitární projekty, vzdělávání, kulturu, zdraví, ochranu lidských práv, ochranu životního prostředí a péči o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež. Cílem programu je podpořit udržitelný rozvoj a přispět ke zlepšení kvality života v České republice.

Podpora innogy Česká republika a.s.

Společnost innogy Česká republika a.s. (dříve RWE Energie, s.r.o.) podporuje prostřednictvím NROS nadačními příspěvky různé činnosti neziskových organizací po celé České republice. Daruje tak peníze na rozvoj občanské společnosti, společensky prospěšných aktivit, projektů zaměřených na oblast sociální, zdravotní a sportovní a dále projektů, které se zaměřují na péči o životní prostředí a rozvoj kulturního a společenského života obcí, měst a regionů.

Fond Jarmily Schulzové

Fond Jarmily Schulzové (FJS) je součástí NROS, navazuje na zaniklý Nadační fond Jarmily Schulzové a je určen pro financování individuálních projektů pomáhajících dětem v náhradní rodinné péči. Účelem Fondu je podpora vývoje, výchovy a vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči, uplatnění dětí z náhradní rodinné péče v jejich dalším životě, podpora náhradních rodin pečujících o děti se specifickými potřebami a jejich rodičovských kompetencí.

O nadační příspěvek na individuální projekt mohou žádat nestátní neziskové organizace, jejichž cílem je podporovat děti v náhradních rodinách a žádají o konkrétní pomoc, která je v souladu s účelem Fondu. Nadační příspěvek není určen na činnost žádající organizace, ale na individuální pomoc dětem v náhradní rodinné péči.

Podrobnosti ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace