Fond Jarmily Schulzové


Fond Jarmily Schulzové je součástí Nadace rozvoje občanské společnosti. Navazuje na zaniklý Nadační fond Jarmily Schulzové a je určen pro financování individuálních projektů pomáhajících dětem v náhradní rodinné péči. Žádat o něj lze prostřednictvím neziskové organizace.

Nejbližší uzávěrka pro příjem žádostí o podporu je 15. února 2019.

Účelem Fondu je podpora vývoje, výchovy a vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči, uplatnění dětí z náhradní rodinné péče v jejich dalším životě, podpora náhradních rodin pečujících o děti se specifickými potřebami a rodičovských kompetencí.

O nadační příspěvek na individuální projekt mohou žádat nestátní neziskové organizace, jejichž cílem je podporovat děti v náhradních rodinách a žádají o konkrétní pomoc, která je v souladu s účelem Fondu. Nadační příspěvek není určen na činnost žádající organizace, ale na individuální pomoc dětem v náhradní rodinné péči. V rámci jednoho kalendářního roku může organizace (dle IČO) podat jednu projektovou žádost. Projekt může zahrnovat pomoc i pro více konkrétních dětí či rodin, ale celková požadovaná výše nadačního příspěvku nesmí přesáhnout 35 000 Kč.

Kontaktní osoba: Hana Plšková

Telefon: 227 217 231

E-mail: hana.plskova@nros.cz

Dokumenty ke stažení

  Formulář žádosti Fondu Jarmily Schulzové

  Pravidla pro grantové řízení NROS z prostředků Jarmily Schulzové

  Formulář závěrečné zprávy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace