GRANTOVÁ VÝZVA: KRIZOVÝ FOND NADAČNÍHO FONDU ŠKODA AUTO


Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašuje grantovou výzvu Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO. 

Cílem grantového programu je zmírnění přímých i nepřímých dopadů spojených s pandemií onemocněním Covid 19 na neziskové organizace a podpora zachování jejich samotné existence a provozovaných veřejně prospěšných činností.

Na co jsou granty určeny:      

Na rychlou finanční podporu přímo související se zachováním činnosti organizace vykonávající veřejně prospěšnou činnost (zdravotní a sociální péče, ekologie, vzdělávání, humanitární účely apod.) v případě pandemií, nebo jiných mimořádných událostí tak, aby došlo ke zmírnění, či k odstranění negativních následků.

Otevření výzvy: 29. června 2020
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 17. července 2020
Minimální výše nadačního příspěvku: 25 000 Kč

Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Uznatelné náklady od:  29. června 2020
Nejzazší čerpání nadačního příspěvku: 30. 11. 2020

Místo realizace: NNO, která má v okrese Mladá Boleslav sídlo, nebo zde prokazatelně dlouhodobě poskytuje služby.

Projektové žádosti spolu s rozpočtem se podávají pouze elektronicky prostřednictvím Grantovacícho systému NROS.

Dokumenty, jež je nutné znát při podávání žádosti, naleznete na těchto odkazech:

Pravidla Grantové výzvy

Formulář žádosti – VZOR

Příloha I Rozšiřující informace

Příloha II Specifikace využití NP/Rozpočet

Příručka pro grantovou výzvu

Kontaktní osoba: Hana Trousilová

Telefon: 602 526 600

E-mail: hana.trousilova@nros.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace