KRIZOVÝ FOND NADAČNÍHO FONDU ŠKODA AUTO


2. KOLO

Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašuje 2. kolo grantové výzvy Krizového fondu Nadačního fondu ŠKODA AUTO. 

Cílem grantového programu je podpořit organizace zejména v zavádění nových přístupů, technologií nebo přizpůsobení jejich činností změněným podmínkám a pomoct jim tak překonat negativní důsledky způsobené pandemií.

Na co jsou granty určeny: 

Předmětem výzvy je podpora organizací, které v regionu Mladoboleslavska vykonávají veřejně prospěšnou činnost podporující a rozvíjející zdravotní a sociální péči, vzdělávání, ekologii, humanitární a charitativní účely.

Otevření výzvy: 7. října 2020
Termín uzávěrky pro příjem žádostí je ve 2. vlnách:

1. vlna do 30. 10. 2020

2. vlna do 30. 11. 2020

Minimální výše nadačního příspěvku: 25 000 Kč

Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč, v případě mimořádně přínosného projektu je možné projekt vyčlenit mimo výzvu a podpořit jej vyšší částkou.
Uznatelné náklady od: 7. října 2020
Nejzazší čerpání nadačního příspěvku: 30. 4. 2021

Projekty budou hodnoceny postupně ve 2 vlnách. V první vlně žádosti přijaté k 31. 10. 2020. V případě, že nedojde k rozdělení celé alokované částky v 1. vlně, proběhne hodnocení žádostí přijatých v období od 1. 11. do 30. 11. 2020. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem žádostí v případě, že souhrnná výše požadované finanční podpory dosáhne dvojnásobku alokované částky k rozdělení.

Místo realizace: NNO, která má v okrese Mladá Boleslav sídlo, nebo zde prokazatelně dlouhodobě poskytuje služby.

Projektové žádosti spolu s rozpočtem se podávají pouze elektronicky prostřednictvím Grantovacícho systému NROS.

Dokumenty, jež je nutné znát při podávání žádosti, naleznete na těchto odkazech:

Pravidla Grantové výzvy

Formulář žádosti – VZOR

Příloha I Rozšiřující informace

Příloha II Rozpočet

Příručka pro práci se systémem

Přehled podpořených projektů 

Kontaktní osoba: Hana Trousilová

Telefon: 602 526 600

E-mail: hana.trousilova@nros.cz

1.KOLO

Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašuje grantovou výzvu Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO. 

Cílem grantového programu je zmírnění přímých i nepřímých dopadů spojených s pandemií onemocněním Covid 19 na neziskové organizace a podpora zachování jejich samotné existence a provozovaných veřejně prospěšných činností.

Na co jsou granty určeny:      

Na rychlou finanční podporu přímo související se zachováním činnosti organizace vykonávající veřejně prospěšnou činnost (zdravotní a sociální péče, ekologie, vzdělávání, humanitární účely apod.) v případě pandemií, nebo jiných mimořádných událostí tak, aby došlo ke zmírnění, či k odstranění negativních následků.

Otevření výzvy: 29. června 2020
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 17. července 2020
Minimální výše nadačního příspěvku: 25 000 Kč

Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Uznatelné náklady od:  29. června 2020
Nejzazší čerpání nadačního příspěvku: 30. 11. 2020

Místo realizace: NNO, která má v okrese Mladá Boleslav sídlo, nebo zde prokazatelně dlouhodobě poskytuje služby.

Projektové žádosti spolu s rozpočtem se podávají pouze elektronicky prostřednictvím Grantovacícho systému NROS.

Dokumenty, jež je nutné znát při podávání žádosti, naleznete na těchto odkazech:

Pravidla Grantové výzvy

Formulář žádosti – VZOR

Příloha I Rozšiřující informace

Příloha II Specifikace využití NP/Rozpočet

Příručka pro grantovou výzvu

Přehled podpořených projektů

Kontaktní osoba: Hana Trousilová

Telefon: 602 526 600

E-mail: hana.trousilova@nros.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace