GRANTOVÁ VÝZVA: OBČANSKÁ SPOLEČNOST – 2. KOLO


Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Nadačním fondem ŠKODA AUTO vyhlašuje 2. kolo grantové výzvy Občanská společnost.

Grantová výzva je zaměřena na podporu komunitního života Mladoboleslavska prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které budou rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů.

Cílem je motivovat občany regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života, zejména k rozvoji vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb či sportovního vyžití.

V rámci výzvy předkládají žadatelé do výběrového řízení k posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí nadačního příspěvku. Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, s jasně definovanými cíli, které reagují na potřeby místní komunity, přispívají ke zlepšení prostředí nebo vztahů v daném místě.

Otevření výzvy: 12. srpna 2019
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 10. září 2019
Maximální výše grantu: není stanovena
Délka realizace projektu: není stanovena. Příspěvkem lze financovat náklady vzniklé v období mezi zahájením a ukončením projektu, nejpozději však do 31. března 2020 .
Místo realizace projektu: okres Mladá Boleslav
Zahájení realizace projektu: 1. října 2019
Podepsání smlouvy s úspěšnými žadateli: září 2019

Seminář pro žadatele

Termín: čtvrtek 29.srpna 2019 od 15:30 – 17:30

Místo: místnost InnoCube v budově Vzdělávacího centra Na Karmeli, Na Karmeli 1457, 29301 Mladá Boleslav

Na semináři představíme grantovou výzvu, přihlášku a zároveň bude možné konzultovat záměry projektů. Přihlášení na seminář je možné nejpozději do 27. srpna 2019.

Přihlášení na seminář ZDE.

 

Veškeré podrobnosti k výzvě a podmínky pro podání žádosti najdete v textu výzvy. Přečtěte si také naše odpovědi na časté dotazy.

Žádost se podává na předepsaném formuláři Přihláška ve dvou vyhotoveních odesláním na email grantyskoda@nros.cz: 1. elektronicky vyplněnou ve Wordu a 2. naskenovanou s podpisem statutárního zástupce.

S případnými dalšími dotazy se na nás neváhejte obrátit.

telefon: 227 217 211
e-mail: 
grantyskoda@nros.cz

Dokumenty ke stažení:

  Pravidla

  Přihláška

  Závěrečná zpráva

  Desatero doporučení

  Anotace podpořených projektů 1. kola

 

Loga Nadačního fondu ŠKODA AUTO:

logo Nadační fond ŠKODA AUTO

logo Nadační fond ŠKODA AUTO

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace