GRANTOVÁ VÝZVA: OBČANSKÁ SPOLEČNOST – Dlouhodobé projekty


Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Nadačním fondem ŠKODA AUTO vyhlašuje grantovou výzvu Občanská společnost.

Grantová výzva je zaměřena na podporu komunitního života Mladoboleslavska prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které budou rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů.

Cílem je motivovat občany regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života k rozvoji zejména vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb, sportovního vyžití.

V rámci výzvy předkládají žadatelé do výběrového řízení k posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí nadačního příspěvku. Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, s jasně definovanými cíli, které reagují na potřeby místní komunity, přispívají ke zlepšení prostředí nebo vztahů v daném místě.

Otevření výzvy: 17. května 2019
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 12. června 2019
Maximální výše grantu: není stanovena
Délka realizace projektu: není stanovena. Příspěvkem lze financovat náklady vzniklé v období mezi zahájením a ukončením projektu, nejpozději však do 31. prosince 2019.
Místo realizace projektu: okres Mladá Boleslav
Zahájení realizace projektu: 1. července 2019
Podepsání smlouvy s úspěšnými žadateli: červenec 2019

Veškeré podrobnosti k výzvě a podmínky pro podání žádosti najdete v textu výzvy. Přečtěte si také naše odpovědi na časté dotazy.

Žádost se podává na předepsaném formuláři Přihláška ve dvou vyhotoveních odesláním na email grantyskoda@nros.cz: 1. elektronicky vyplněnou ve Wordu a 2. naskenovanou s podpisem statutárního zástupce.

Neváhejte se na nás obrátit.

 

telefon: 227 217 211
e-mail: grantyskoda@nros.cz

 

Dokumenty ke stažení:

  Pravidla

  Závěrečná zpráva

  Přihláška

 

Loga Škoda auto:

logo Nadační fond ŠKODA AUTO

logo Nadační fond ŠKODA AUTO

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace