Časté dotazy


 • KDO VYHLAŠUJE GRANTOVOU VÝZVU OBČANSKÁ SPOLEČNOST?

Vyhlašovatelem grantového programu je Nadační fond ŠKODA AUTO, odborným garantem grantového procesu je Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

 • JAKÉ JSOU CÍLE GRANTOVÉHO PROGRAMU?

Cílem grantového programu je podpora komunitního života Mladoboleslavska prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které rozvíjejí a navazují na místní tradice, přináší inovace, inspiraci, podněty a vedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů. Motivuje občany regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života k rozvoji zejm. vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb, sportovního vyžití.

 

 • JAKÝ JE ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU?

Datum vyhlášení výzvy: 17. května 2019

Ukončení příjmu žádostí:  12. června 2019

Vyhlášení vítězných grantů: 30. června 2019

Doba realizace projektu není stanovena.  Příspěvkem lze financovat náklady vzniklé v období mezi zahájením a ukončením projektu, nejpozději však do 31. 12. 2019.

 

 • O JAKOU ČÁSTKU MOHU ŽÁDAT?

Maximální výše podpory projektu není stanovena.

 

 • KDO SE MŮŽE O GRANT UCHÁZET?

O příspěvek z grantového programu může požádat organizace registrovaná v ČR. Přípustné právní formy žadatele najdete v pravidlech grantové výzvy Občanská společnost.

Organizace je oprávněna přihlásit 1 projekt.

 

 • JAK SE MOHU DO PROGRAMU PŘIHLÁSIT?

Žádost se podává na předepsaném formuláři Přihláška ve dvou vyhotoveních odesláním na email grantyskoda@nros.cz: 1. vyplněný formulář ve wordu a 2. naskenovaný vyplněný formulář s podpisem statutárního zástupce.

Nic se nezasílá v listinné podobě. Nejsou povinné přílohy.

 

 • KDY MUSÍ BÝT PROJEKT REALIZOVÁN?

Výdaje na projekt musí být realizovány nejpozději do 31.12. 2019. Samotný projekt může být dlouhodobý a pokračovat i po tomto datu.

 

 • JAKÝ DRUH NÁKLADŮ NENÍ MOŽNÉ GRANTEM POKRÝT?

Neuznatelné náklady, které nelze z grantu financovat najdete v pravidlech grantového programu.

 

 • JAK A KDY MUSÍME PODAT ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH PROJEKTU?

Maximálně jeden měsíc po ukončení projektového období vyznačeného ve Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku se příjemce grantu zavazuje předložit NROS Závěrečnou zprávu s vyúčtováním, a to jak elektronicky na e-mail grantyskoda@nros.cz tak písemně (zasláním na adresu Nadace). Písemná Závěrečná zpráva s vyúčtováním musí být podepsána statutárním zástupcem organizace. Oba formuláře jsou ke stažení na webových stránkách Nadace.

 

 • CO KDYŽ BĚHEM PROJEKTU DOJDE KE ZMĚNĚ V ORGANIZACI NEBO V ROZPOČTU?

V průběhu čerpání grantu se příjemce zavazuje hlásit veškeré závažné změny ve vztahu k realizaci projektu (tzn. finanční, obsahové, v harmonogramu) na projektový e-mail grantyskoda@nros.cz. Příjemce se též zavazuje hlásit změny administrativního typu, například změnu sídla organizace, statutárního zástupce apod., jestliže takové změny nastanou.

 

 • MŮŽOU O GRANT ŽÁDAT I OBCE, MĚSTSKÉ ČÁSTI?

NE, v této grantové výzvě jsou granty určeny pouze organizacím specifikovaným v pravidlech grantového programu.

 

Veškeré další odpovědi najdete na stránce projektu a v pravidlech grantové výzvy: https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantova-vyzva-obcanska-spolecnost/

Zde ke stažení Prezentace pro žadatele o grant.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace