Vila Čerych


Vilu Čerych v České Skalici získala Nadace rozvoje občanské společnosti darem od bratří Čerychů, jimž byl dům s přilehlou zahradou vrácen v restituci. V současné době o ni pečuje ve spolupráci s Centrem rozvoje Česká Skalice.

Veřejná sbírka

V roce 2013 byla zahájena veřejná sbírka na obnovu kulturní památky Vily Čerych a přilehlé zahrady. Díky beneficím a sbírkám byl v uplynulých letech realizován například nákup instalace sedmi zahradních světel a dvanácti laviček.

Do veřejné sbírky se můžete zapojit i vy příspěvkem na konto sbírky 66772222/0800 nebo do kasičky přímo ve Vile Čerych.

O Vile Čerych

Vila Čerych se svou zahradou patří ke klenotům české předválečné architektury (styl art deco). Rodinné sídlo Čerychů navrhl přední český architekt Otakar Novotný, autor budovy slavného pražského Mánesa nebo obchodního a obytného domu nakladatele Štence v Praze. Dům se měl stát moderním reprezentativním sídlem, a tak byl vysokým společenským nárokům přizpůsoben vzhled vily i jejího okolí.

Rodina Čerychových, která zde od poloviny dvacátých let bydlela, budovu opustila krátce po komunistickém puči v roce 1948. Od té doby byl objekt využíván jako sídlo krajské politické školy Svazu československé mládeže a později jako zdravotnické středisko. Obdobně necitlivým způsobem se minulý režim postaral i o „údržbu“ výjimečné zahrady architekta Josefa Kumpána. Kultivovaná a promyšleně vysazovaná vegetace neúdržbou zplaněla a některé partie parku se proměnily v džungli. Postupně chátral bazén a rozpadaly se treláže a altány. Růžová zahrada nadobro zmizela.

V roce 2001 získala vilu Nadace rozvoje občanské společnosti darem od bratří Čerychů, jimž byl dům s přilehlou zahradou vrácen v restituci. Vzhledem k poslání NROS a přání Ladislava a Jiřího Čerychových se vila stala osvětovým, vzdělávacím a kulturním centrem. Provozovatelem vzdělávacího střediska je občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice, které organizuje programy zaměřené na přeshraniční spolupráci, regionální rozvoj, obnovu venkova, profesionalizaci pracovníků neziskového sektoru a podporu místní kultury. Vila Čerych nabízí prostory pro semináře, konference a reprezentativní akce také jiným organizacím.

V roce 2010 si vilu Čerych vybral zesnulý bývalý prezident a dramatik Václav Havel k natáčení filmové verze své divadelní hry Odcházení, která se stala jeho posledním uměleckým počinem.

Historii vily, aktuální program a podmínky pronájmu naleznete na www.vilacerych.cz.

Fond Čerych

Fond Čerych je důležitou součástí portfolia Nadace rozvoje občanské společnosti. Vznikl v roce 2005 počátečním vkladem Ladislava Čerycha ve výši 3 000 000 korun. Účelem fondu je rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru v České republice, podpora evropské a přeshraniční spolupráce a aktivit, které rozvíjejí demokracii a ochranu lidských práv. Fond Čerych je také podle přesných pravidel používán na rekonstrukce ve Vile Čerych.

Fond Čerych byl v červnu 2012 rozšířen darem paní Georginy Steinsky ve výši  55 000 CAD (1 084 959 Kč). Tohoto daru si nadace velmi cení a z úcty k rodičům dárkyně, kteří se významně zasloužili o rozvoj Královéhradeckého kraje, a k celé její rodině byl fond přejmenován na Fond Ladislava Čerycha a Jana a Jiřiny Steinsky-Sehnoutka.

Cena Ladislava Čerycha

Každoročním udělováním Ceny Ladislava Čerycha NROS děkuje jednotlivcům, kteří pomáhají rekonstruovat Vilu Čerych (a její zahradu) do podoby, kterou kdysi měla a která ji řadila mezi nejpěknější stavby 20. století v kraji. Tento záměr se daří realizovat díky mnoha firemním či individuálním dárcům. Cílem této společenské akce je také představit Vilu Čerych v regionálních souvislostech, uchovat její architektonickou hodnotu a hledat další možnosti jejího využití pro rozvoj regionu. Cenu Ladislava Čerycha uděluje NROS ve spolupráci s Centrem rozvoje Česká Skalice.

Semináře o občanské společnosti

Na základě přání mecenáše Ladislava Čerycha probíhají ve Vile Čerych od roku 2004 pravidelně semináře o občanské společnosti, spojené s udílením Ceny Ladislava Čerycha. Semináře se zaměřují na mnoho oblastí, které přímým nebo nepřímým způsobem ovlivňují českou a evropskou (občanskou) společnost a neziskový sektor. Probíhají formou diskuzí mezi předními odborníky z politického života, z akademického prostředí i z neziskových organizací a státní správy. V průběhu let se seminářů zúčastnilo mnoho významných osobností českého politického, akademického a společenského života.

V minulých letech se seminářů zúčastnili například socioložka Jiřina Šiklová, hudebník a bývalý minist pro lidská práva a národnostní menšiny Michal Kocáb, novinář a vysokoškolský pedagog Jan Jirák, sociologové Josef Alan, Jiří Musil, Pavol Frič a Ivan Gabal, politoložka a vysokoškolská pedagožka Vladimíra Dvořáková, někdejší náměstek ministra pro lidská práva a národnostní menšiny Czeslaw Walek, sociální demograf Dušan Drbohlav či ředitel Židovského muzea Leo Pavlát.

Semináře o občanské společnosti probíhají každoročně v květnu.

  • Zápis ze setkání k tématu Evropa na rozcestí z května 2013 ke stažení zde.
  • Zápis ze setkání na téma Vnitřní rozpory občanské společnosti I. z května 2014  ke stažení zde.
  • Zápis ze setkání na téma Vnitřní rozpory občanské společnosti II. z května 2015 ke stažení zde.
  • zápis ze setkání na téma Občanská společnost v podmínkách radikální polarizace postojů z května 2016 ke stažení zde.

Více se dozvíte ve sborníku Ohlédnutí za semináři o občanské společnosti v letech 2004–2010, který byl vydán v roce 2011 u příležitosti 10. výročí darování Vily Čerych do majetku NROS.

Semináře o občanské společnosti 2019

Letošní seminář ve Vile Čerych v České Skalici, bude věnován tématu „Občanská společnost jako součást života“. Datum konání semináře je pátek 31. května 2019 od 10:00 do cca 16:00 hodin.

Mezi přednášejícími, kteří již potvrdili svou účast, budou např. Michael Kocáb – předseda správní rady Nadace Michaela Kocába, hudebník a skladatel, Michal Klíma – předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu, Mikuláš Minář – předseda spolku Milion chvilek pro demokracii, Martin Butora – sociolog, Selma Muhič Dizdarevič- socioložka, Fakulta humanitních studií UK, Monika Mihaličková – psycholožka, Romea z.s., Lenka Černá – ředitelka Dobrovolnického centra Ústí nad Labem.

Na programu stále intenzivně pracujeme a bude brzo uveřejněn.

Po ukončení semináře proběhne slavnostní udílení Ceny Ladislava Čerycha. Tato cena se uděluje tomu, kdo svou prací či finanční podporou pomohl vilu nebo její zahradu zvelebit.

Pro více informací  napište na e-mail ivanamasejova@gmail.com.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace