Ekonomika, účetnictví a daně neziskových organizací

KURZ JE OBSAZEN

Termín: 17. 10. 2019

Tento kurz pro neziskové organizace je druhý z cyklu vzdělávacích seminářů realizovaných společností 22HLAV s.r.o., díky níž nabízíme vzdělávací semináře pro neziskové organizace za velmi výhodné ceny. Cena kurzu je pro neziskové organizace jen 790 Kč. Není nutné absolvovat všechny tři semináře.

Zajímá Vás činnost neziskové organizace z pohledu ekonomiky? Jaké jsou povinnosti dané obecnými předpisy a jaké činnosti nestátní nezisková organizace vykonává? Co je hlavní a co vedlejší (hospodářská) činnost? Co znamenají pojmy hospodářská, vedlejší, doplňková, ekonomická činnost. Kdy má nezisková organizace povinnost evidence tržeb (EET)? Chcete se dozvědět nebo si zopakovat jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace? Účetní závěrka, výroční zpráva, zveřejňování. Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace? Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní? Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví, dani z příjmů i v návazných oblastech fungování neziskové organizace v roce 2019 a pro rok 2020?

OBSAH KURZU:

Seminář se bude konkrétně soustřeďovat zejména na:

 • shrnutí základní legislativy a změn s dopadem na ekonomiku a finanční řízení neziskových organizací
 • praktická aplikace některých obecně – ekonomických předpisů u neziskových organizací – rejstříky, evidence tržeb,…
 • hlavní a vedlejší činnost, veřejná prospěšnost, podnikání
 • účetnictví nestátních neziskových organizací
 • významné účetní povinnosti neziskových organizací u nestátních organizací dle zákona o účetnictví
 • vybrané účetní metody nestátních neziskových organizací – dlouhodobý majetek, účtování bezúplatných příjmů – dary, dotace, veřejná sbírka, dědictví,…., přeceňování na reálnou hodnotu, opravy účtování minulých let
 • účetní závěrka – výkazy, příloha v účetní závěrce
 • daň z příjmů právnických osob
 • veřejně prospěšný poplatník
 • daňové režimy používané veřejně prospěšnými poplatníky
 • předmět daně – co je a co není předmětem daně, pro koho a za jakých podmínek
 • osvobození – jaké příjmy lze osvobodit a kdo a za jakých podmínek může osvobození uplatnit
 • snížení základu daně a podmínka využití získané daňové úspory
 • zdanění přijatých darů
 • ostatní daně – silniční, DPH, daň z nemovitostí,… – vybrané poznámky
 • aktuální změny v účetních a daňových předpisech relevantní pro nestátní neziskové organizace

NA KOHO JE KURZ ZAMĚŘEN:

Kurz je určen finančním manažerů, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům nestátních neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně asociací, svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI SEMINÁŘE:

Kurz proběhne 17. 10. 2019

Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5) – středisko nemá bezbariérový přístup

Časová dotace kurzu: 9.00–16.00

Cena je 790 Kč pro účastníky z neziskových organizací nebo 990 Kč pro ostatní.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Po skončení kurzu, pokud bude k dispozici,  Vám bude zaslána prezentace lektora. Také Vám zašleme zpětnou vazbu a prosíme o její vyplnění. Díky ní můžeme naše kurzy zlepšovat a přinášet Vám nejlepší vzdělávání.

Níže uvedený formulář je pro jednu osobu, nepřihlašujte tedy najednou více osob – každý účastník ať vyplní formulář za sebe.

Po odeslání formuláře obdržíte e-mail s platebními informacemi a variabilním symbolem. Po uhrazení Vám bude vystavena a zaslána faktura. Prosíme o dodržení postupu, celý systém je automatizovaný.

Storno podmínky:

Účastnický poplatek za Vámi zrušenou účast na semináři vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena e-mailem na adresu jan.placak@nros.cz nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře.

V případě, že nebude naplněna kapacita kurzu, budete o zrušení kurzu informováni e-mailem.

V případě dotazů kontaktujte Jana Placáka na jan.placak@nros.cz, tel. č. 227 217 215.

×

 • Konfigurační cookies
Nastavení cookies