Rekvalifikační vzdělávací kurz MANAGEMENT

Akreditovaný cyklus seminářů

Termín: 5. 2. 2018

Kurz je pořádán za finanční podpory Sociálního bankovnictví České spořitelny, a.s. Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je určen zejména vedoucím pracovníkům NNO. Podmínkou pro jeho absolvování je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Jednotlivé semináře budou probíhat v rámci těchto vzdělávacích modulů:

  • Strategický rozvoj organizace
  • Právní minimum
  • Finanční řízení organizace
  • Vícezdrojové financování organizace a příprava projektů
  • PR, marketing a fundraising organizace

  Podrobné učební osnovy ke stažení

Celková časová dotace cyklu je 120 hodin.

Kurz bude probíhat v období od 5. února do 25. června 2018 (přesný rozpis dnů naleznete výše v podrobných učebních osnovách).

Časový harmonogram seminářů: 9.30–16.30 hod. (prezence od 9.00 hod.).

Kapacita kurzu: 20 osob. Klientům České spořitelny, a.s., je určeno prioritně 7 míst. Pokud je Vaše organizace klientem ČS, do poznámky v Přihlášení níže vepište Jsem klientem ČS.

Vzhledem k naplnění kapacity kurzu bylo přihlašování uzavřeno dne 15. 1. 2018.

Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5) – středisko nemá bezbariérový přístup.

Díky finanční podpoře Sociálního bankovnictví České spořitelny, a.s., je cena vzdělávacího programu snížena na 5 000,– Kč.

V ceně kurzu jsou zahrnuty teplé a studené nápoje a drobné občerstvení.

Pokud potřebujete další informace, pište Tereze Venclové na tereza.venclova@nros.cz nebo volejte na tel. 227 217 269.

 

×

  • Konfigurační cookies
Nastavení cookies