JAK SESTAVIT KVALITNÍ ŽÁDOST O GRANT

Sestavit základní žádost o grant, vybrat správného donora a proces schvalování žádostí.

Termín: 29. 4. 2021

Cílem kurzu pro neziskové organizace je, abyste se naučili sestavit základní žádost o grantvybrat správného donora, zorientovat se v množství fondů a zjistili, jak funguje proces schvalování žádostí.

Kromě informací si ve druhé části kurzu sestavíte i svoji vlastní jednoduchou žádost o grant včetně rozpočtu, na kterou získáte zpětnou vazbu a kterou si z kurzu odnesete s sebou.

Kurz je pro ty z vás, kteří víte, že chcete dosáhnout na peníze z grantů a dotací, ať již od orgánů státní správy a samosprávy, EU nebo nadací a nadačních fondů. Pro ty z vás, kteří nechtějí jen zkoušet žádosti a čekat, zda to vyjde nebo nikoliv, ale chtějí vědět, jak žádost sestavit, na co si dát pozor atd. Sestavit kvalitní žádost o grant se nejlépe naučíte tím, že si to vyzkoušíte v praxi na vlastním projektu.

Součástí kurzu jsou písemné materiály.

OBSAH KURZU:

  • Jak vypadá grantový proces (od podání žádosti až po ukončení hodnotitelského procesu).
  • Druhy fondů a výběr vhodného fondu/dárce pro můj projekt.
  • Jak se orientovat v grantové výzvě.
  • Struktura žádosti a její jednotlivé body.
  • Nejdůležitější místa grantové žádosti.
  • Rozpočet.
  • Praktické cvičení (tvorba vlastního jednoduchého projektu vč. rozpočtu) + zpětná vazba na něj.

CÍLE KURZU: získat informace a dovednosti potřebné pro sestavení kvalitní žádosti o grant, naučit se nad žádostí přemýšlet komplexně včetně zvážení toho, do které grantové výzvy jít a do které nikoliv, vyzkoušet si podle získaných dovedností sestavit vlastní žádost o grant

NA KOHO JE KURZ ZAMĚŘEN: 

projektoví pracovníci, ekonomové, fundraiseři, vedoucí pracovníci, všichni ti, kteří zpracovávání žádosti o grant

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI KURZU:

Akce v rámci Vzdělávacího programu NROS a AVPO ČR

Kurz proběhne 29. 4

Místo konání: online (den před kurzem obdržíte instrukce k přihlášení)

Časová dotace kurzu: od 9.00 do 16.00 hodin

Cena 2300 Kč/os

2100 Kč/os neziskové organizace

1680 Kč/os členové AVPO ČR

Obecné informace ke kurzům.

×

  • Konfigurační cookies
Nastavení cookies