Konference Mezioborová spolupráce v krizové pomoci dětem – videozáznamy


V minulém týdnu jsme vás informovali o proběhlé konferenci na téma mezioborové spolupráce v krizové pomoci dětem. Dnes doplňujeme ještě videozáznamy jednotlivých příspěvků. Pokud jste se tedy konference nemohli zúčastnit, nebo byste si jen rádi některé části poslechli znovu, využijte následující odkazy.

Kancelář finančních mechanismů schválila Závěrnou zprávu FNNO


Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto datu došlo k faktickému ukončení programu CZ03 FNNO. Toto datum vymezuje dobu, po kterou mají podpořené NNO povinnost archivovat veškerou projektovou dokumentaci.

Vy rozhodujete, my pomáháme spustilo 5. kolo přihlašování


Máte nápad na projekt, který pomůže vaší komunitě?

Připravte projekt na pomoc ve Vaší komunitě a vyplňte online přihlášku.
Vítěze v každém regionu vybírají zákazníci formou hlasování v obchodech Tesco.
Každý vítězný projekt bude podpořen grantem 30 000 Kč.

Nově vznikající Asociace poskytovatelů krizové pomoci (dále APKP) hledá manažera/manažerku


Co je zodpovědností této pozice?

Odpovídá za administrativní činnosti APKP (komunikace se členskou základnou a její rozšiřování, ve spolupráci s Výborem vytváří interní dokumenty a metodiky, aj.);…

Výsledky výzkumu zaměřeného na zmapování služeb krizové pomoci


V rámci programu Včasná pomoc dětem provedla agentura STEM výzkum zaměřený na zmapování služeb krizové pomoci v České republice a na povědomí veřejnosti o těchto službách mezi širokou veřejností.

Jak najít vítěznou strategii pro vaši neziskovou organizaci


Chcete mít úspěšnou neziskovou organizaci s jasnou vizí? Chtěli byste rozumět tomu, nač se zaměřit při formulování strategických priorit a cílů a vědět, jak plnění vize převést do každodenního života organizace? Umíte efektivně rozhodovat a řídit NNO? Přijďte se inspirovat se současnou dobrou praxí a zkušenostmi.

Požádejte o nadační půjčku v Programu 3P


NROS vyhlašuje 4. výběrové kolo X. ročníku Programu 3P. Tento ojedinělý program pomáhá neziskovým organizacím formou nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů.

Přihlašování do druhého cyklu vzdělávání je spuštěno


Právě jsme spustili přihlašování do druhého cyklu pěti kurzů, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti rané péče. Čtyři z těchto kurzů jsou akreditované u MPSV.  Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory v daných oblastech, kteří mají bohaté zkušenosti z přímé péče.

Pomozte dětem vyhlašuje veřejné výběrové řízení 21. ročníku sbírky


Pomozte dětem, projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, vyhlašuje veřejné výběrové řízení 21. ročníku sbírky.

Předání ředitelského žezla


Hana Šilhánová, která vedla nadaci 25 let, předala ředitelské žezlo Janě Vožechové. Ta byla 1. srpna hostem Lucie Výborné na Radiožurnálu. Poslechněte si, kam podle ní směřuje neziskový sektor, a jak hodnotí práci NROS. ​​​​​​​

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace