Historie Nadace rozvoje občanské společnosti


Nadace rozvoje občanské společnosti byla založena v roce 1993, aby pomohla obnovit a posilovat neziskový sektor v České republice.

K zahájení činnosti Nadace přispěl program Phare Evropské unie, z jehož prostředků NROS poskytovala granty neziskovým organizacím až do samého vstupu České republiky do Evropské unie. Díky tomuto programu NROS získala zkušenosti s transparentním systémem grantování a vyhodnocování úspěšnosti podpořených projektů, kterou pak mohla využít při spravování dalších programů z Evropské unie nebo fondů EHP/Norska. Navíc vytvořila řadu nových programů podporovaných ze soukromých zahraničních či domácích zdrojů.

NROS stála u vzniku mnoha nových projektů a nových organizací, které se později zařadily mezi významné a nepostradatelné subjekty nově se strukturujícího neziskového sektoru. Dnes jsou tyto organizace schopné zpracovávat kvalitní projekty a koncepce řešící závažné problémy, jako je například sociální vyloučení, nezaměstnanost mladých lidí či vzdělávání romských dětí. Růst profesionality a organizační kapacity neziskových organizací považujeme za významný úspěch, o který se NROS velkou měrou zasloužila a kterému stále věnujeme velkou pozornost v rámci vzdělávacích programů a aktivit, jež posilují postavení neziskového sektoru v České republice.

 O spolupráci Phare a NROS se dočtete mnoho zajímavého v on-line publikaci 13 let na společné cestě.

Chcete se dozvědět více o naší nadaci? Přečtěte si rozhovory a informace k 25 letů NROS.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace