O nadaci


Nadace rozvoje občanské společnosti jako jedna z nejstabilnějších nadací existuje od roku 1993 a patří mezi nejstarší a největší neziskové organizace v České republice. Dlouhodobým posláním NROS je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Za dobu své činnosti úspěšně podpořila více než 8 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun.

Patříme k nejaktivnějším nadacím založeným po roce 1989 v České republice. Našim posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Nadačními příspěvky z grantových programů podporujeme projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva a demokratické hodnoty nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život.

Rozvíjíme vlastní charitativní a společensky odpovědné projekty. Jednou z našich klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které podporujeme v rámci specifických programů. Také trvale usilujeme o rozvoj vzdělávání a zvyšování informovanosti v oblasti neziskového sektoru a o jeho celkovou profesionalizaci.

S partnery navazujeme dlouhodobá a smysluplná partnerství zaměřená na podporu ohrožených cílových skupin, na rozvoj filantropie a dárcovství a společensky prospěšných projektů či aktivit. Poskytujeme odborné konzultace a analýzy.

Naším cílem a odpovědností je pomáhat efektivně, cíleně a transparentně.

Naše projekty

  • Nejúspěšnějším a nejznámějším počinem naší nadace je bezesporu Pomozte dětem – dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který spravujeme ve spolupráci s Českou televizí.  Tento již dvacet let fungující projekt přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice a dle dlouhodobých průzkumů agentury STEM jde o nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírku v naší zemi.
  • Unikátní je v České republice Program 3P, v jehož rámci poskytujeme překlenovací finanční pomoc neziskovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů.
  • Od roku 2013 udělujeme ocenění Neziskovka roku. Jde o nezávislé prestižní ocenění pro profesionálně vedené neziskové organizace. Naším cílem je zvýšit kredit neziskových organizací ve společnosti a přispět k tomu, že i malé lokální organizace se stanou respektovaným partnerem pro komerční subjekty či státní správu.

Známka kvality pro NROS

Jsme držitelem Známky kvality, která je zárukou a kontrolou ověřené kvality nadací a nadačních fondů.

Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, jež splňují nastavená kritéria hodnocení.

Cílem známky je přispět k posílení důvěry v odbornou a etickou profesionalitu držitelů známky a zlepšit tak orientaci při identifikaci nadací a nadačních fondů v porovnání s ostatními nadačními subjekty.

Získat známku kvality není pro organizace povinné, jde o zcela dobrovolnou aktivitu. Sebehodnocení uchazečů o Známku kvality není přitom vůbec formálním procesem a získání certifikátu není automatické. Činnost nadace totiž ověřuje Fórum dárců a poté ji posuzuje ještě nezávislá komise. Prověřuje se oblast vedení a správy nadačního majetku, hospodaření, etické chování a odpovědnost, prostředky nadace a grantová pravidla, otevřená komunikace a spojení se zřizovatelem.

Zájemce může tento certifikát získat až po vyhovění daných požadavků, a to pouze na dobu dvou let.

Naše nadace získala Známku kvality poprvé v roce 2012.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace