Správní a dozorčí rada


SPRÁVNÍ RADA

Ing. Martin Fuk – předseda správní rady

Je členem správní rady od roku 2002, dne 1. prosince 2010 byl zvolen předsedou správní rady.

V roce 1989 ukončil České vysoké učení technické v Praze v oboru ekonomika a řízení energetiky a elektrotechniky. Od roku 1989 se pohybuje v oblasti médií a Public Relations – pracoval jako novinář v denících Svobodné slovo a Večerník Praha, od roku 1993 jako výkonný ředitel vydavatelství pražského deníku Dobrý večerník. Od srpna 1995 do roku 2001 působil v pražské pobočce britské agentury Hill and Knowlton, nejprve v pozici PR konzultanta, později jako ředitel pobočky. Nyní je jednatelem agentury Q and A, kde se kromě řízení společnosti věnuje PR pro průmyslové a finanční klienty.

Hana Šilhánová – místopředsedkyně správní rady

V NROS pracovala od roku 1993 a v letech 1995-2018 byla její ředitelkou. Členkou správní rady je od roku 2018, kdy byla zvolena její místopředsedkyní.

Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě UK v Praze, řadu let se zabývá neziskovým sektorem v České republice. Podílela se na zpracování několika výzkumných studií týkajících se neziskového sektoru ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí a později v NROS. Stála u zrodu charitativního projektu Pomozte dětem, který Nadace rozvoje občanské společnosti organizuje v partnerství s Českou televizí a řady dalších programů pro děti a mladé lidi a pro podporu neziskového sektoru. V roce 2019 byla zvolena předsedkyní nově založené Asociace pracovníků krizové pomoci.

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. – člen správní rady

Je členem správní rady od roku 2006.

V roce 1982 dokončil studium češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 1984–1990 působil na katedře periodického tisku fakulty žurnalistiky a v roce 1990 se podílel na budování Fakulty sociálních věd UK, kde do roku 1993 vedl katedru jazyků. Od roku 1993 je členem katedry mediálních studií a od roku 1997 také členem Centra pro mediální studia CEMES UK FSV. V letech 1992–1997 byl proděkanem pro zahraniční styky a v letech 2000–2010 proděkanem pro studijní záležitosti na FSV UK. V letech 1997–2000 byl předsedou Rady České televize. V pedagogické a výzkumné činnosti se věnuje masovým médiím a mediální výchově a je autorem koncepce mediální výchovy pro reformu základního vzdělávání v ČR. V roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor mediální studia. Je spoluautorem několika publikací o médiích a řady odborných překladů. Překládal také filmové scénáře a beletrii, přispíval jako fejetonista do časopisu Nový prostor a vydal dvě knížky fejetonů.

prof. PhDr. Josef Alan, CSc. – člen správní rady

Je členem správní rady od prosince 2008.

Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dlouhodobě působil ve vedoucích vědeckých i akademických funkcích. Je zakládajícím členem Nadace Film a sociologie, členem redakce časopisu pro kvalitativní výzkum Biograf a autorem mnoha publikací.

Ing. Pavla Gomba – členka správní rady

Je členkou správní rady od roku 2008.

Od roku 2000 působí jako výkonná ředitelka UNICEF (Dětského fondu OSN) v České republice. Vystudovala VŠE Praha, obor finance, pracovala na Dánském velvyslanectví a v Nizozemské obchodní komoře. V roce 2004 byla zvolena členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve své publikační činnosti (např. kniha Slyšíte nás?) čerpá ze zkušeností s mezinárodními humanitárními programy a především z cest do rozvojových zemí Afriky a Asie.

Martin Kasa – člen správní rady

Je členem správní rady NROS od roku 2018.

V prvním ročníku studia na ČVUT založil v roce 1999 jeden z největších českých internetových obchodů v ČR Kasa.cz, se kterým následně expandoval do střední Evropy. V roce 2009 stál u zrodu záchranného kruhu Pomozte dětem. Od roku 2013 se věnuje převážně projektu Pilulka.cz lékáren, které působí po celé ČR, na Slovensku a expandují do Rumunska. Je jedním ze zakladatelů českého e-commerce trhu a aktivně působí v předsednictvu Asociace pro elektronickou komerci, kde zastává roli předsedy předsednictva.

JUDr. Hana Frištenská – členka správní rady

Je členkou správní rady NROS od roku 2013.

Je jednou ze zakladatelek NROS. Je právník. Mezi lety 1977 a 1991 pracovala jako kurátorka a metodička práce s Romy v Praze. Po roce 1989 působila na nově vzniklém oddělení lidských práv na Úřadu vlády ČSFR a od roku 1993 ve funkci ředitelky sekretariátu Rady pro národnosti vlády ČR a poté jako tajemnice Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace. V této pozici pracuje doposud s přestávkou mezi lety 2005–2009, kdy byla zástupkyní ředitelky NROS. Je autorkou řady prací z oblasti neziskového sektoru či problematiky Romů a multikulturního soužití.

DOZORČÍ RADA

Ing. Jiří Kepka, CSc. – předseda dozorčí rady

Do prosince 2010 byl členem dozorčí rady NROS a následně pak zvolený místopředsedou správní rady nadace.

Vystudoval technickou kybernetiku na FEL VŠSE v Plzni, v roce 1991 získal v témže oboru titul kandidát technických věd v ČSAV. Po tříletém působení na Západočeské univerzitě pracoval jako ředitel marketingu ve společnostech a. s. Expandia (1994–1998) a Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. (1998–2000). Poté působil jako předseda představenstva a ředitel ve společnostech Patria Finance, investiční společnost, a.s . (2000–2001) a v dceřiné společnosti Živnostenské banky ŽB-Asset Management, a. s. (2001–2004). Od roku 2004 pracuje jako nezávislý konzultant v oblasti řízení a restrukturalizace podniků.

Ing. Pavel Rozsypal – člen dozorčí rady

Do správní rady nadace vstoupil v roce 2002 a do 1. prosince 2010 byl jejím předsedou, následně byl zvolen předsedou dozorčí rady.

Vystudoval řízení a ekonomii energetiky na FEL ČVUT v Praze a v roce 1998 absolvoval studium MBA Sheffield Business School. Po krátké praxi v ČSAV se po změnách v roce 1989 začal věnovat hospodářské praxi na Ministerstvu pro hospodářskou politiku ČR a později na Ministerstvu hospodářství, kde vedl Centrum pro zahraniční pomoc. V roce 1996 přešel do soukromé finanční společnosti EPIC, a. s., kde vedl analytický tým a řídil projekty zaměřené na vyhledávání strategických partnerů, fúze, akvizice a investiční poradenství. V roce 2012 se vrátil do veřejného sektoru a byl jmenován velvyslancem ČR při OECD – Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj se sídlem v Paříži.

Ing. František Hauser – člen dozorčí rady

Je členem dozorčí rady od roku 2004.

Vystudoval řídicí techniku na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a na téže vysoké škole absolvoval i postgraduální studium. Od roku 1994 do roku 2005 působil na Delegaci Evropské komise v České republice jako manažer projektů programu Phare (řízení projektů z oblasti trhu práce, sociální politiky, zdravotnictví, vzdělávání, telekomunikací, ochrany osobních údajů a ochrany spotřebitele). Řadu let měl na starosti také projekty zaměřené na rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru. Od roku 2005 se věnuje poradenské činnosti v oblasti strukturálních fondů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace